Drobečková navigace

Úvod > O společnosti > Blog

Blog


Více motivace, méně regulace – ministr Výborný představil novelu lesního zákona

Po zhruba 1,5 roce příprav představil ministr zemědělství Marek Výborný novelu lesního zákona, která půjde v následujících dnech do meziresortního připomínkového řízení. Za hlavní změny v návrhu zákona lze považovat snížení minimálního věku porostu pro obnovní těžbu z 80 na 60 let, prodloužení lhůty pro obnovu na 5 let a na zajištění na 10 let či nahrazení parametru zakmenění parametrem zápoj.

Více

Autor: silvarium.cz Publikováno 15. 2. 2024 16:32

Novinky.cz: Stát kývl na směnu lesů s církví

Podle Novinek.cz Ministerstvo zemědělství po letech nezájmu souhlasilo, aby Lesy ČR vyměnily s katolickou církví stovky až tisíce hektarů lesních pozemků. Pražské arcibiskupství chce scelit rozdrobené farní lesy za větší celky.

Více

Publikováno 6. 2. 2024 10:32

Lesy ČR podcenily kůrovcovou kalamitu na Moravě, soud potvrdil pokutu

Aktualizováno o vyjádření LČR. Lesy České republiky v roce 2017 podcenily kůrovcovou kalamitu na severní Moravě. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost státního podniku proti pokutě 3,5 milionu korun, kterou mu uložila Česká inspekce životního prostředí za nedůsledný zásah proti kůrovci.

Více

Autor: Podle ČTK a rozsudku Nejvyššího správního soudu Publikováno 6. 12. 2023 18:24

Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby Finanční podpory pojištění pro rok 2023

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., pro tento rok stanovil výši podpory v rámci jednotlivých programů mezi 40 % až 52 % uhrazeného pojistného.

Více

Autor: TZ PGRLF Publikováno 20. 11. 2023 17:21

Český statistický úřad zveřejnil průměrné ceny dříví za třetí čtvrtletí 2023

Český statistický úřad publikoval informace o cenách dříví za třetí čtvrtletí 2023. Z dat je patrné, že i ve třetím čtvrtletí ceny dříví nadále klesaly.

Více

Autor: silvarium.cz Publikováno 9. 11. 2023 10:31

PEFC certifikát

Jsme držitelé celosvětově nejrozšířenějšího systému certifikace lesů PEFC.

Více

Publikováno 31. 10. 2023 7:09

Stanovení tržní ceny lesa

Znaleckým posudkem je stanovena úřední cena lesa. Tohoto posudku se využívá pro soudní spory, dědická práva nebo majetkové převody. Jde také o odhad, který chce finanční úřad při prodeji lesního pozemku pro stanovení daně z nabytí nemovitosti.

Více

Publikováno 14. 8. 2023 16:57

Agresivita v lese: Lesní cesty nepatří „jen“ veřejnosti

I když většina lidí chápe, že k lesnickému hospodaření patří i provoz na lesních cestách, najdou se výjimky, které lesníky a ochránce přírody napadnou. Dosud slovně nebo gesty.

Více

Publikováno 1. 8. 2023 15:46

Les trvale tvořivý – vůle chtít je na začátku to nejdůležitější

Rozhovor a video reportáž o Dauerwaldu a freestyle pěstební technice na ŠLP Křtiny s Lumírem Dobrovolným, vedoucím oddělení rozvoje a pedagogiky na ŠLP Křtiny a propagátorem freestyle lesnického stylu.

Více

Publikováno 1. 8. 2023 15:45

Buk versus bříza, jak rostou na holině

Nejen lesníci se obávají, že současné chřadnutí a velkoplošný rozpad smrkových porostů povedou ke ztrátě celé řady produkčních i mimoprodukčních efektů, které tyto lesy dosud poskytovaly. Proto se odborníci shodují na nutnosti rychle zahájit obnovu lesů na vzniklých holinách, byť různými postupy.

Více

Publikováno 1. 8. 2023 15:11