• Potřebujete prodat
    nevyužitý les nebo dříví?
    Odkoupíme je od Vás za co nejvyšší možnou cenu
    a v co možná nejkratším čase.

Nabídněte nám les

nebo pozemek

Je:

Co potřebujete k prodeji lesa a od čeho se odvíjí cena

Potřebujete prodat nevyužitý les nebo dříví? Důležité je mít pohromadě veškerou dokumentaci k lesu, LHP (Lesní hospodářský plán) nebo LHO (lesní hospodářská osnova), včetně porostové mapy. Tyto dokumenty si můžete vyzvednout a nebo zapůjčit k nahlédnutí u příslušného Odboru životního prostředí na Městském úřadu či Obci s rozšířenou působností.

Příslušnost vašeho lesa k danému úřadu zjistíte od vašeho OLH (odborného lesního hospodáře), který vám ze zákona Váš les dozoruje, s pravidla jsou to Lesy České Republiky s.p.

Dále je třeba mít aktuální list vlastnictví (LV), který se dá vyzvednout přímo na Vám příslušném Katastrálním úřadě a nebo, prostřednictvím služby CZECHPOINT kterou najdete na České poště, nebo Městském úřadě. Pokud nemáte čas a prostor na vyzvednutí těchto dokumentů, pak nás neváhejte kontaktovat.

Po dohodě vše zařídíme za Vás. Jsme schopni, vykoupit a vyřídit i Váš případný problém se zástavou nebo exekutorským rozhodnutím na Vašem listu vlastnictví, nebojte se proto přijít i s tímto problémem, mlčenlivost a diskrétnost máte zaručenou.