Lesy ČR chystají řešení pro případ zrušení tendru 2017+

Státní podnik Lesy České republiky začal chystat alternativy pro zadání lesnických prací pro případ, že kvůli řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nebude moci včas uzavřít třímiliardový tendr 2017+. Variantami jsou vypsání samostatné soutěže na pěstební práce a zavedení aukcí na těžbu a prodej dřeva.

 
 
Přečíst celý článek

SZIF bude v říjnu přijímat žádosti o zařazení do dvou lesnických podopatření

Rádi bychom informovali lesnickou veřejnost, že na první říjnový týden připravuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spuštění příjmu žádostí o zařazení do podopatření Zachování porostního typu hospodářského souboru a Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin v rámci dotačního titulu Programu rozvoje venkova M15 – Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů. Přesný termín bude oznámen nawww.szif.cz. Nové závazky budou začínat rokem 2017. Konečný termín pro podání žádostí o zařazení na rok 2017 je 31. 10. 2016.

Přečíst celý článek