Zákupy – Stovky hodin strávených v archivu se konečně vyplatily. Tým kolem starosty Zákup Radka Lípy po téměř deseti letech dosáhl znovuzískání zhruba sto hektarů lesa v těsné blízkosti města. O les v hodnotě zhruba dvacet milionů korun vedlo město soudní spor se státním podnikem Lesy ČR od roku 2013.
„Je to velký průlom. Proti výsledku soudu se již nelze žádným způsobem odvolat. Už jen počkáme, až nabude právní moci a požádáme o zápis do katastru. Byl to velký cíl, za kterým jsem šel a jsem rád, že se to dotáhlo dokonce," říká starosta Zákup Radek Lípa.

HISTORICKÝ MAJETEK

Na konci devatenáctého století vytvořily Zákupy a Božíkov, což byly v tu dobu dvě oddělené obce, vlastní organizační složku podobnou dnešním příspěvkovým organizacím. Jmenovala se Společná lesní pokladnice obcí Zákup a Božíkova, neboli zkráceně po německu Waldkasse. Ta spravovala majetek, který v šestnáctém století daroval rovným dílem oběma obcím Zdislav Berka z Dubé.
„Jelikož Zákupy byly německé a společenství byla německá právnická osoba, zkonfiskoval pozemky na základě Benešových dekretů stát," říká Radek Lípa s tím, že krátce nato požádaly podle dobových archivů obě obce o zrušení konfiskace a to se podle zápisů obecních kronik také stalo. „V kronice tehdejšího zasedání je třístránkový zápis o tom, že chcípnul obecní kozel, ale o navrácení majetku popsali pouze dva řádky, takže průkazných písemností bylo málo," podotýká Lípa. Navíc archiv Ministerstva zemědělství postihla v roce 2002 povodeň a mnoho důkazů, o které mohly Zákupy svůj nárok na vrácení opřít, se tak navždy ztratilo. Po roce 1948 přišlo plošné znárodnění a Zákupy i Božíkov o tento majetek opět přišly.
Obě obce se správně spojily v roce 1963 a po sametové revoluci začaly o navrácení znárodněných majetků žádat již jako jeden subjekt. „Já byl krátce po revoluci zaměstnancem státních lesů, já byl ten, kdo obcím předával vrácené lesy. Město Zákupy žádalo o Kamenický vrch od začátku, ale nemělo pádné důkazy.
Už tenkrát jsme našli spoustu dokumentů, že Kameničák Zákupům a Božíkovu patřil. Problém byl, že se všichni odkazovaly na doklady, které jsme nenašli," říká Zdeněk Jirotka, který od 70. let dodnes spravuje na různých pozicích nejen zákupské lesy a stál na počátku pátrání po důkazech o právoplatném vlastnictví lesa Zákupy. ...2 Zákupy po sedmdesáti letech získají zpět 100 hektarů lesa u Kameničáku

Pokračování ze strany 1

„Výsledek soudu je podle mě obrovský úspěch," dodává Jirotka s tím, že podobných sporů je po celé republice zhruba čtyřicet a podle něj by mohl výsledek zákupského případu inspirovat i ostatní.

NAŠEL ODVAHU

Tehdejší vedení Zákup nenašlo odvahu pustit se do soudního sporu, jehož výsledek byl kvůli chybějícím důkazům nejasný.
„Já jsem původním povoláním lesák, takže mě to zajímalo. S mým kamarádem Petrem Kreisingerem, který je také lesák, jsme se do případu v roce 2007 jako čerství zastupitelé trochu vložili," popisuje začátek boje o Kamenický vrch Radek Lípa.

HLEDÁNÍ V ARCHIVECH

Oba pánové nejdříve shromáždili dokumenty, které byly k dispozici v Zákupech a následně začali prohledávat archivy. „Bylo nám jasné, že žádné jasné vyškrtnutí z konfiskace, kvůli kterému by nám to měly Lesy ČR podle zákona vrátit, nenajdeme, ale další dokumenty ukazovaly, že k tomu navrácení skutečně došlo.
Začali jsme tedy prohledávat archivy v Praze, Mostě i jinde po republice. Zašli jsme i za panem Kadlasem z Liberce, což byl průkopník navracení majetku obcím," popisuje Lípa.

PRVNÍ VLAŠTOVKA

V roce 2009 se jim podařilo na základě pátraní docílit navrácení zhruba desetihektarového pásu, který průkazně dostalo město před rokem 1948 přídělem, ale stále chybělo sto dalších hektarů sporného území.
„To byl jeden z klíčových důkazů, protože na přídělu bylo napsáno, že se připojuje ke společnému majetku s obcí Božíkov.
„Když jsem se v roce 2010 stal starostou, zakousl jsem se do toho mnohem víc. Byl jsem přesvědčený, že pravda je jasná, ale nebylo jak jí dokázat, zargumentovat a podložit. Rozhodujícím podmětem, na základě kterého jsme k soudu šli, bylo to, že se mi jako právního zástupce podařilo získat doktora Martina Flóru, což je brněnský právník, který měl za sebou mnoho podobných a úspěšně dokončených kauz," říká Lípa o začátku soudní pře, která začala v roce 2013.

ZA PĚT DVANÁCT

Před prvním jednáním se Lípa na týden zavřel do českolipského archivu, kde mu došlo, že celou dobu hledal jen mezi lesy. Na Kamenickém vrchu byl ovšem také kamenolom. „Zkusil jsem složku lomy kamenolomy, ze které vypadl dokument z osidlovací komise, na základě kterého mi bylo jasné, že soud vyhrajeme," popisuje Lípa události, které se staly pouhý den před lhůtou do které musejí účastníci soudního řízení předložit veškeré důkazy, ke kterým musí soud přihlížet.
„Kamenolom zapsaný ve složce 243 není konfiskátem, nýbrž kmenovým majetkem obcí Zákup a Božíkova," stojí v dokumentu ze 14. května 1948 a zároveň klíčovém důkazu, který mluví ve prospěch Zákup.
„Zaměstnankyně českolipského archivu se také velmi snažily, věděly, co hledám a velice mi pomohly. Patří jim za to velký dík," říká Radek Lípa.
„Dostali jsme se do fáze, že jsme nemuseli dokazovat my, ale Lesy musely prokázat, že to zkonfiskované bylo. Myslím si, že i proto smír nakonec nastal," říká Petr Kreisinger, zastupitel Zákup a Lípův kolega při mnohahodinových hledáních v archivech. Soud po několika jednáních a výměně soudkyně nakonec skončil smírem, při němž se obě strany domluvily na předání sporného území městu Zákupy.
„Obě strany si nakonec zaplatily své soudní náklady, což v případě Zákup činilo necelých sto tisíc.
Předmětný majetek má hodnotu okolo dvaceti milionů," podotýká Lípa s tím, že Kamenický vrch je v těsné blízkosti zákupského sídliště a slouží mnoha obyvatelům k rekreačním účelům.

CO S NÍM?

„Nyní je pozemek náš a můžeme s ním nakládat.
Jsem rád, že se to tímto mimosoudním smírem urychlilo, protože jsou stále otevřené evropské dotace, díky kterým bychom chtěli rekreační charakter lesa vylepšit," plánuje Lípa.
Na cestách by měly vzniknout lavičky, druhá větev stávající naučné stezky, přímé pěší spojení s obcí Kamenice a hlavně cesty, které budou přístupnější širšímu okruhu obyvatel a turistů. V starostově hlavě již také klíčí záměr obnovit na Kamenickém vrchu rozhlednu, která byla stržena s nástupem těžby stěrku. V lese jsou i porosty určené k těžbě, což bude pro Zákupy v blízké budoucnosti znamenat citelný ekonomický přínos.