Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslanci budou už podruhé posuzovat zákon o ochraně přírody a krajiny. Dolní komoře vrátil příslušnou novelu Senát. Proti navrženým změnám se ovšem ozývají nejen ekologové, ale třeba i ministr životního prostředí za ANO Richard Brabec, který varuje, že kdyby se návrhy dostaly do praxe, mohly by v závěru znamenat konec národních parků v Česku. Má pravdu nebo senátorská iniciativa pouze dostává do rovnováhy zájmy lidí žijících na dotčených územích a ochranu divoké přírody? Zeptám se za okamžik. Dobrý poslech přeje Veronika Sedláčková. Našimi hosty jsou senátor za ODS Tomáš Jirsa. Dobrý den.

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Dobrý den všem posluchačům.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A poslanec za ČSSD, taky místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí Václav Zemek. Dobrý den.

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Hezký den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pánové, první otázka, na kterou požádám o krátkou odpověď, pokud možno. Pane senátore Jirso, pomáhají nebo škodí senátní pozměňovací návrhy národním parkům v Česku? Zaslechli jsme kritiku, kterou jsem tlumočila, byla to kritika ministra životního prostředí.

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Já bych neřekl pomáhají, já to považuju za jakousi záchrannou brzdu proti, proti tomu, co navrhl ministr Brabec a nejedná se jenom o senátní návrhy. Za ty návrhy se postavilo zastupitelstvo Jihočeského kraje a Plzeňského kraje, Svaz obcí Národního parku Šumava. Proti té, proti té vládní novela, která prošla Poslaneckou sněmovnou, tak se vyslovila řada organizací, SVOL, Sdružení vlastníků obecních lesů, Lesy České republiky a další organizace, takže je to záchranná brzda, abysme na Šumavě zachovali, zachovali zelené lesy a přírodu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuji. Václav Zemek, co si myslí on.

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Tak jednoznačně ta senátní verze totálně likviduje ten původní návrh a přesouvá ten pomyslný míček zdaleka na druhou stranu kurtu, to znamená, že tam výrazně je oslaben vliv ochrany krajiny a přírody, to znamená to podstatné, proč ty národní parky jsou vlastně zřizovány. A jestli tady pan senátor vyjmenoval ty, kdo za tím stojí za tím senátním návrhem, tak já tady můžu říct, že, že ten poslanecký nebo ten, co prošel Poslaneckou sněmovnou, tak ho podpořila víc jak ústavní většina poslanců, přítomných poslanců, že za tím stojí prostě široká vědecká obec. Teď jsem tady viděl dopis od děkanů, rektorů, prorektorů, kde jich bylo podepsáno asi 50, pak dalších 150 profesorů a docentů vysokých škol a vědeckých pracovišť, který podporují sněmovní verzi, takže tady jednoznačně je patrné, že i za touto verzí stojí široká fronta.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Jirso, vy jste řekl, že ten pokus Senátu změnit zákon o ochraně přírody a krajiny z verze, která prošla Poslaneckou sněmovnou, je záchranou brzdou, aby zůstaly lesy na Šumavě zelené. Co podle vás tedy ten, ta novela, která byla schválená, vlastně nese špatného? Proč by měly lesy na základě právě této novely umírat, a nejenom na Šumavě asi?

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Tak o to, o tom se vede ten spor celých posledních, myslím, 17 let od roku 2000, od té první blokády a prostě ty lesy na Šumavě pod, pod 1050 metrů pod, pod Kvildou, tak prostě jsou lesy, které nejsou původní přírodě blízké lesy, které byly před 200 lety vytěženy pro sklárny, které byly prostě přesázeny a jsou to smrkové, smrkové lesy, které neodpovídají té přírodě blízké skladbě lesů a jestli se prostě rozšíří takzvaná bezzásahovost nebo takzvaná divočina na Šumavě, tak dojde k dalšímu úhynu lesů, k další prostě kůrovcové kalamitě. To, ty procenta, o kterých se bavíme, tak jsou velmi důležitá a před 3 lety v tom senátním návrhu, který, který vypracoval Senát a poslal do Poslanecké sněmovny, který nebyl přijat, tak tam bylo 24 % v té takzvané divočině nebo bezzásahovosti, ale v preambuli, v preambuli toho vládního zákona byla nadpoloviční většina, to je 50 %. Pan ministr v Senátu mluvil o tom, že ihned 26 %, takže to jsou, to jsou signály, které, které pro, pro Jihočeský a Plzeňský kraj a pro ty další organizace prostě byly nepřijatelné, protože opravdu to hrozí další kůrovcovou kalamitou. Ale dám slovo panu kolegovi a pak se k tomu vrátíme.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
No určitě. Takže, pane Zemku, co říkáte na námitky, které právě zazněly?

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Takhle první moje námitka je, že ten zákon není jenom o Národním parku Šumava. Ten se týká všech národních parků, to je ten asi zásadní. Mně to připadá trochu jako nepochopení právě kolegů ze Senátu. Za druhé samozřejmě ten kůrovec tady vždycky byl a bude a je i tam, kde se proti němu zasahuje, takže tím, že si tady stanovíme nějaká procenta, tím samozřejmě toho kůrovce nevyhubíme. Další věc, pan senátor má pravdu v tom, že ta přirozená skladba lesa v těch nižších polohách není úplně původní. Kdybychom měli brát vliv tak v zeměpisné šířce, tak by tam měly být smíšené lesy. Dneska je tam, jsou převážně smrky. Samozřejmě právě ale ten zákon umožňuje to, že v těch takzvaně přírodně blízkých polohách, jo, můžeme zasahovat právě za účelem toho, abychom tu přirozenou skladbu tam docílili, to znamená, aby tam byl větší podíl těch, těch listnatých dřevin, které jsou více odolné samozřejmě a takže tady přesně je to, je to přesně naopak, jo, a ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A to i v těch bezzásahových zónách?

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
No samozřejmě. Takhle, musíme říct to, že vlastně v těch prvních zónách, ty dneska odpovídají těm nejvyšším polohám, v podstatě z větší části, tak tam toho smrku je přirozený, to jsou ty vyšší polohy, tam byly prostě klimaxový, smrkový les. Samozřejmě v těch nižších stupních, jo, kde jsou ty nižší nadmořské výšky, tam už ten les přechází do smíšeného a toho si myslím, že je, je ten cíl toho dosáhnout, jo. A to není v rozporu právě s tou, s tou sněmovní novelou. Navíc tady trochu je do určité míry zavádějící to, že tady se slučuje dohromady ta první a druhá zóna, jo. Je potřeba říct, že ta, ta plocha, jak tady říkají senátoři, že těch víc jak 50 % bude divočina, možná někdy kdysi daleko v budoucnu ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale není určené datum.

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Ne, ne, ne, to určitě ne. Navíc tam ministerstvo stanovilo 15leté moratorium, kdy se ty zóny budou měnit, jo, já bych to asi mohl říct obráceně, že zase naopak víc jak 50 % by podle toho senátorského návrhu mohlo být jako ponecháno na pospas investorům a developerům, jo, ale nebudu tady samozřejmě dělat zase populistu, ale skutečně buďme tedy při zemi a já myslím, že na prvním místě by tady měla být ta příroda, což ovšem neznamená to, že bychom chtěli někoho vyhánět nebo tam likvidovat obce.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pane senátore Jirso, to, co říká pan Zemek, že by samozřejmě člověk mohl pomoci přírodě i tam, kde se počítá se zónami opravdu chráněnými přísně, aby se nastavily problémy, tedy co nejméně nebo co nejvíce eliminovala kůrovcová hrozba.

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Tak krátce k tomu, co pan poslanec říkal. Ano, ten zákon je koncipován pro 4 národní parky, ale v těch mnohahodinových debatách jak u vás v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu se mluvilo pouze o Šumavě. Prostě pan ministr si pokusil vsunout ten zákon o Šumavě do tohoto zákona, ale ta Šumava je prostě historicky a založením prostě úplně jiná ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A není to tak, že do toho vstupuji, pane senátore, že o Šumavu jde hlavně Senátu a proto se k ní vyjadřuje v první řadě?

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Takhle, v Poslanecké sněmovně se debatovalo o tomto zákonu několik hodin a to pan poslanec určitě potvrdí a debatovalo se pouze o Šumavě. A Šumava byla na rozdíl od těch jiných parků založena na území 21 obcí, na katastrálním území. V tom národním parku je 9 obcí uvnitř, to není v žádným jiném národním parku. V Krkonoších jsou ty obce vyjmuty. Jedna, jedno lesní, jedna lesní správa na Šumavě je, je tam velká, jako třeba Národní park Podyjí, takže ta Šumava je opravdu jiná a prostě ten zákon je pro ní špatný. Za druhé já teda se, pane poslanče, divím, že v bezzásahových zónách prostě dovolujete zasahovat proti kůrovci a sázet, sázet listnaté lesy, to myslím, že by pan ministr nebo Hnutí DUHA s vámi ihned vyběhlo, kdybyste to chtěli dělat, a děkuju za to, že jste stáhnul tu svoji poznámku o těch investorech a developerech, protože oba víme, že to je jenom propagace Hnutí DUHA, že to, že to není racionální. Já bych, já bych ale, paní redaktorko, řekl, že to, co se doteďka stalo na Šumavě, tak bylo podle nezávislé metodiky profesora Vyskota ohodnoceno škodama na životním prostředí, škodama na zničení lesa, na snížení vody, na, na produkci kyslíku ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A teď myslíte to, jak se nezasahovalo proti kůrovcové kalamitě nebo co?

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Ano, to myslím, to myslím to, co se stalo prostě po Kyrillu, to myslím ty, těch, tuším, 16 tisíc hektarů, které jsou prostě dneska uschlé, uschlé a zničené, tak bylo tou metodikou vyhodnoceno škody na životním prostředí soudním znalcem na 32 miliard korun. Kdyby se to, co se děje na Šumavě, stalo kdekoli jinde v České republice, tak prostě půjdou ty, ty vlastníci nebo ty lidi, který to způsobili, do vězení. Ale na Šumavě se řekne ne, to je národní park, tam nemůžou žádné škody vzniknout a vesele prostě necháme usychat vzrostlé lesy.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pane poslanče Zemku, je to tak, jestli ...

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Tak bylo toho víc než dost, a já se pokusím na to nějak, nějak reagovat. Takhle, samozřejmě ty zásahy byly myšleny právě v té druhé zóně té přírodě blízké, kde se právě mohou provádět nějaká opatření k tomu, abychom docílili toho přirozeného stavu lesa ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy ne v té úplně bezzásahové ...

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Ne, samozřejmě že ne, to došlo k omylu, a to je právě to, že Senát tady slučil nebo někteří senátoři tady slučují právě tu první a druhou zónu dohromady, říkají, že je tady 50 % divočiny, to tak prostě není, jo, tam ta první zóna je mnohem, současná první zóna je mnohem menší území. Samozřejmě plus ta přírodě blízká, to už tam potom narůstá. Co se týče, co se týče těch, těch uschlých lesů, víte, já se obávám toho, že do toho jsou počítány i ty, i ty stromy, které byly vykáceny právě v důsledku zasahování proti kůrovci. To není to, že by takhle velká plocha uschla, jo, já jsem ty čísla viděl. Ale tam je do toho započítáváno i to, co bylo vykáceno, ale opět opakuji, já bych se nerad jako vrhal tady do té debaty, kde kácet, jak kácet nebo kolik kácet, jo, to tak o tom není, jo, bavme se, bavme se o tom ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jde o to, jestli si dokážou lesy pomoci samy a jestli bychom měli ponechat větší část přírodě.

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Tak samozřejmě, tak já myslím, že u těch prvních zónách, tam je to právě k tomu určeno, aby si ten les pomohl sám a na většině těch ploch, které byly ponechány, ta přirozená obnova prostě probíhá, to je nezpochybnitelný fakt, je to tak vidět. Vidíme to třeba i na příkladu v sousedním bavorském národním parku, jo, takže ty procesy tam fungují, jen necháme prostě prostor, jo, to je ten zásadní, to je ten náš zásadní asi rozpor nebo ten zásadní rozpor těch dvou proudů. Já neříkám, že zrovna můj rozpor, ale těch dvou proudů. Jeden říká nechme přírodu, ať si pomůže sama na těch určených plochách, které k tomu jsou vyčleněny, a druhá říká my té přírodě pomůžeme a pak ji budeme chránit, jo. To je ten asi zásadní jako rozpor, který tady probíhá. Já si myslím, že by tam jsme měli nechat v těch prvních zónách tu přírodu, aby si poradila sama a ono to funguje. Prostě vidíme to na reálných případech.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A potom? A ve zbytku se o něco starat.

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
A potom ..., a ve zbytku samozřejmě ty další plochy tam se pomáhat může. Dejme tomu k té přirození skladbě lesa s tím, že někdy v budoucnu i tyto plochy budou převedeny do toho, do toho bezzásahového, ale to je, to hovoříme prostě o horizontu desítek, bližších desítek jako let.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Naše pozvání přijali poslanec za ČSSD Václav Zemek, a taky senátor za ODS Tomáš Jirsa. Tak, pane senátore Jirso, já jsem na začátku citovala ministra životního prostředí a Richard Brabec taky varuje, že pokud by vešly senátní návrhy do praxe, takže by to znamenalo rozsáhlé a ničivé změny, které by přispěly ke konci, tady dokonce říká pan ministr národních parků v Česku a že by degradovaly národní parky jako nejcennější chráněná území na výrazně nižší úroveň. Tuto kritiku odmítáte?

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Určitě. Já bych se kratičce vrátil k panu poslanci. Ta současná první zóna je 13 %, předpokládám, že se mnou souhlasí, že to tak je. A v tom senátním návrhu před 3 lety bylo navrženo 24 % a s tím souhlasíme, ale v preambuli zákona vládního bylo nadpoloviční většina, což je více než 50 %. A teď se vracím k tomu, co říkal pan ministr ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak bavme se o tom, co je na stole, ano, to je důležité.

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Já bych, já bych vám odcitoval předsedu Senátu, předsedu Senátu pana Štěcha ze stejné strany ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, já bych chtěla vědět, co vy si myslíte o tom, že tady hrozí ...

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
No, já si myslím, že pan ministr, já si myslím, že pan ministr nemá pravdu, že to je, že to je prostě pouhý marketing a pan předseda Senátu říká: "Já mám velké problémy tento zákon podpořit. Pokud bych byl ho schopen podpořit, jedině tehdy, když bude schválený pozměňovací návrhy paní Seitlové a kolegy Větrovského. Pokaď tyto návrhy neprojdou," říká pan předseda Senátu Štěch, "tak nechci mít s tímto zákonem nic společného, protože ministerstvo životního prostředí si vyřešilo svůj problém." Blablabla.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A k čemu ten marketing, čí marketing?

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
No, protože pan ministr z nějakého důvodu chce stoprocentně vyhovět požadavkům Hnutím DUHA, dalších nevládních orga..., dalších nevládních organizací ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ani jednoho tady nemáme, a takže bych se nerada věnovala tomu, kdo se nemůže bránit.

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
No ne, tak já, takhle všichni máme ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Možná je to záměr ochránit přírodu, pane senátore, společně.

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Všichni máme k dispozici materiály Hnutí DUHA a všichni vidíme, jakou obrovskou kampaň, když se podíváte na stránky Hnutí DUHA, Hnutí DUHA vyvíjí ke schválení vládní novely ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Třeba jí jde o ochraně přírody, nemáme tady Hnutí DUHA, nemůžeme se zeptat, ale pojďme konkrétně, pane senátore.

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Já budu, ano, já budu citovat ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
K tomu, co říká pan ministr ...

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Já budu citovat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, pojďme konkrétně, on říká, že by bylo možné v národních parcích stavět aquaparky nebo golfová hřiště, pokud by prošly změny navrhované v Senátu.

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Pan ministr prostě nemluví pravdu, když diplomaticky nechci říct, že lže, protože my jsme vůbec nezměnili, jako Senát jsme vůbec nezměnili ochranné podmínky národních parků, ty prostě zůstaly zachovány. Zůstal zachován zákaz prodeje státní půdy na celém území národních parků. Nebylo změněno jediné slovo v Natuře 2000, kterým jsou chráněny prostě všechny stanoviště. Nebyla vůbec změna na zákon o posuzování staveb EIA, nebyla změněna. Prostě je to další, další prostě marketingová kampaň, kterou pan ministr pro mě z neznámého důvodu, nevím proč prostě chce vyhovět nevládním organizacím a nechce vyhovět krajům, obcím a dalším organizacím, které jsou proti.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže vy tu mluvíte za kraje, obce a organizace, které jsou proti, tedy vám jde o tyto instituce.

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
No zcela, zcela, tak mluvím tady, mluvím tady jako senátor, kam přišla z Poslanecké sněmovny ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jenom, jestli třeba nemluvíte za tu přírodu.

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Mluvím tady jako senátor, kam přišla z Poslanecké sněmovny novela zákona a projednaly ji 3 senátní výbory. Já nejsem členem ani jednoho z těch. Výbor pro životní prostředí ji navrhl zamítnout. Výbor hospodářský ji navrhl zamítnout. A ústavně-právní výbor navrhl pozměňovací návrhy, které jsme přijali, takže já mluvím jako senátor, který prostě se díval kolem sebe, žiju, mám část volebního obvodu na Šumavě, dívám se, jak reagují prostě lidé, kteří mají přímou zodpovědnost za tu krajinu, to znamená oba dva kraje, musím říct, že oba hejtmané jsou ze stejné strany jako pan Zemek a mají zcela protichůdný názor.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je vidět, že co člověk, to názor. A pan poslanec Zemek, hrozí to, co jsem uvedla, tedy, že by se mohl až nadmíru rozbujet turistický ruch, pokud by ty senátní návrhy začaly platit v národních parcích?

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Takhle, tam samozřejmě nejde o to, aby tam byl nějakým způsobem omezen nebo rozšířen turistický ruch. Víte, já jsem se za léta své praxe ve veřejné správě naučil být jaksi trochu nad věcí, být v neutrální pozici. Není pravda to, že by tady poslanecký nebo ten, ta poslanecká verze vyhovovala stoprocentně Hnutí DUHA. Já musím říct, že tam byla řada pozměňovacích návrhů od Hnutí DUHA, které byly prostě smeteny ze stolu a které nebyly přijaty. Naopak byla přijato řada pozměňovacích návrhů nebo změn, které vzešly od obcí a dalších subjektů. Mně to trochu připadne, že tady ta senátorská verze už je trochu zaměřená emotivně, je tam pány kolegové senátoři chtěli samozřejmě vyhovět určité skupině lidí, kteří se točí kolem národních parků, kteří tam třeba žijí, ale rozhodně ne určitě všem. A tudíž už se dostali do té polohy neneutrální, což si myslím, že je chyba. Já jsem ten zákon nebo na ty změny se dívám z hlediska i legislativního, když tady procházím ten senátorský návrh, tak tam je řada prostě rozporů a řada nepovedených legislativních věcí. Tady se například hned v tom úvodním, v té úvodní změně se například vypouští takzvané dlouhodobé cíle a pak je na ně dále v textu odkazováno. To znamená, že tam jsou prostě chyby. Pokud schválíme, pokud bychom přistoupili na tu argumentaci Senátu a schválili tu senátní verzi, tak to vlastně přijmeme s chybami, které nám tam potom můžou způsobit různé problémy. A jak se říká, ďábel je skryt v detailu, jak tady pan senátor hovořil o té, o tom, že se nemění ty další zákony a podobně, tak tady například jedním z nových účelů národního parku je rozvoj obcí, jo, a to je strašně široký pojem. Já nejsem proti tomu, aby se obce v národních parcích rozvíjely, to určitě ne, ale tady se to klade vlastně na stejnou úroveň jako ochrana přírody, a pak v tom dalším textu vlastně máte takovou tu formulaci - pokud to není v rozporu s účely národního parku, jo. A teď někdo přijde a řekne já tady chci stavět prostě nějakou stavbu, která naplňuje ten účel rozvoj obce. A jestli řekněme chceme mít třeba golfové hřiště někde poblíž chráněného území, nebo ne? Jo. To je, to je to, že tady ten senátní, ta senátní verze prostě vnáší poměrně velký zmatek a nejistotu, jo. Já samozřejmě nechci obviňovat senátory nebo autory, že tady straní developerům, ale je to prostě legislativně špatně, a to si myslím, že bychom měli prostě odmítnout a potvrdit tu stávající verzi, která mně připadne lepší a já s tím zákonem pracuju 25 let, mám z toho odbornou způsobilost, působil jsem na různých pozicích ať už ve veřejné sféře nebo i ve soukromém sektoru ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže víte, o čem mluvíte, říkáte?

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
... a dovolím si neskromně říci, že trochu ten zákon znám.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Naše pozvání přijali poslanec za ČSSD Václav Zemek a senátor za ODS Tomáš Jirsa, kterého se ptám a možná je to základní otázka, pane senátore, podle vás tedy jaká je funkce nebo smysl národních parků, jestliže, jak říká pan poslanec Zemek, ta senátní verze jaksi dává na roveň ten rozvoj obcí nebo posiluje rozvoj obcí a ne až tak úplně akcentuje ochranu přírody?

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Takhle, jestliže v Národním parku Šumava oproti těm jiným prostě máme uvnitř obce, tak prostě se, tak to musíme vzít na vědomí. Jestliže tam máme cestní síť, tak to musíme vzít na vědomí. Jestliže tam máme staleté, staletou technickou infrastrukturu typu prostě Schwarzenberský kanál, jestliže tam prostě máme vodovody, kanalizace, čističky odpadních vod, to tam prostě všechno je, jsou tam dneska hotely, restaurace, to tam prostě všechno je, tak s tím musíme nějak pracovat, ale vedle toho přece platí Natura 2000, platí EIA, takže není možné tak, jak prostě někdo říká, začít tam prostě vytvářet nějaké developerské projekty. Takže považuji to za, považuju ten senátní návrh za dobrý a správný. Nicméně ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A pardon, já se jenom doptám, protože mně to není jasné. Teď nikdo nebere v úvahu, že jsou tam lidé, kteří tam žijí, že je tam infrastruktura, že jsou tam restaurace, kanál a tak dále, to, co jste jmenoval, to teď se neděje?

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Tak určitě ne, protože například podívejte se, ale to už se, to už zabíháme do problému, prostě ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, ale to je důležité, protože vy říkáte, jaksi odkazujete se na to.

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Tak na Šumavě, no ano, protože ten, ten poslanecký nebo vládní návrh prostě tu roli obcí prostě úplně umenšoval, tak my jsme jí vrátili. Nicméně já bych se potřeboval zeptat ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak umenšoval, jak umenšoval? V čem by to bylo pro ty lidi špatné?

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
V celém tom znění toho zákona bylo řada bodů prostě, která se týkala obcí a neumožňovala jim normální život. Proto také okamžitě po přijetí toho zákona Poslaneckou sněmovnou se výrazně ohradil Svaz obcí Národního parku Šumava a tuším 18 prostě obcí poslal protest do Senátu a požádalo Senát, aby prostě ten zákon opravily, takže ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A to je důležitá výhrada a musím se zeptat, pane poslanče Zemku, opravdu ta novela, která prošla sněmovnou, neumožňuje normální život lidem, kteří žijí na území národního parku?

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
No, já myslím, že to je zásadní nepochopení té novely, která přišla do sněmovny, jo. My nejsme ve stavu nula, jo, musíme to brát tak, že teď je tady stávající právní úprava, legislativní úprava zákona 114, která nastavuje nějaké podmínky a ta novela, která prošla sněmovnou, ty podmínky výrazně zmírňuje a to i pro obce, jo. Jsou tam 4 zóny, ta čtvrtá zóna je pátá zóna kulturní, kde se do toho počítají zastavěná území a zastavitelná území obcí, jo, je to, je to prostě zásadní zlepšení, zmírnění. Vynechala se tam řada omezení, která tam trvala, například omezení vstupu ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A že by rozvoj obcí byl do budoucna omezený?

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Já myslím, že určitě ne. A já teda souhlasím s panem senátorem, že tam žijí lidé, jsou tam stavby, jsou tam hotely, jsou tam různá zařízení, sportoviště, cesty a to přece nikdo nechce odstraňovat, jo. To v té senát..., v té sněmovní verzi to prostě není tak, že by to někdo chtěl odstraňovat, pouze se to bere v úvahu, že to tam jako je a ty podmínky se naopak zmírňují. Samozřejmě ta senátní, ty podmínky pro obce ještě více zmírňuje, to bezesporu, ale zase to nemůžeme dělat na úkor toho základního cíle nebo toho základního účelu, proč ten národní park je zřízen, a to je ochrana přírody a krajiny. Já si myslím, že tam můžou spolu koexistovat jak obce, tak přísně chráněná území v tom národním parku, je tam dostatek místa, ale nemůžeme prostě tady jednu stranu zvýhodnit, to znamená tu stranu těch obcí proti tomu základnímu účelu toho parku, jo. To potom můžeme ten národní park zrušit, udělejme z toho nějaký, dejme tomu, přírodní park ne národní park, jo, ale nemůžeme tady dělat nějakého kočkopsa, jo ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A bylo by to řešení, pane senátore, zrušit národní park a teď se pořád bavíme o Šumavě, tedy Šumava, udělat z toho park přírodní tak, aby se tedy obce cítily, řekněme, nebo lidé, kteří v nich žijí, komfortněji?

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
To je těžká otázka. Já si myslím, že ta senátní, senátní úprava umožňuje prostě mít na Šumavě zelené lesy, mít na Šumavě obce a turistický ruch, takže je to, je to názor například, který několikrát prezentoval pan prezident Zeman, že prostě by se lesy zachránily tím, že by nebyly vloženy do té divočiny. Ale panuje také, také prostě názor i odbor...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy že by zůstaly jenom hospodářskými lesy?

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Panuje i názor odborný, že kdyby se zmenšila, zmenšil Národní park Šumava, což se uvažovalo v 90. letech prostě o různé velikosti, že by se ty problémy prostě vyřešily, protože ten bavorský národní park prostě je, je třetinový, takže prostě ten problém Šumavy je opravdu, že je opravdu takhle velká. Nicméně dovolte mi se vrátit ke dvou věcem ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, ne, ne, máme velmi málo času. Já se ještě chci zeptat pana Zemka, jestli by to řešilo situaci, protože to je taky významná věc, tedy zmenšit národní park?

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Víte, to je otázka. Samozřejmě ta prvotní příčina, proč vznikla tak rozsáhlá kůrovcová kalamita na Šumavě historicky, tak to bylo dámo právě velkou fragmentací těch přísných, přísně chráněných ploch, kde bylo velké množství, stovky drobných území, které vlastně měly kolem sebe tu nárazníkovou zónu. Já si myslím, že naopak řešením jsou ty větší území, kde ty procesy předně můžou probíhat nerušeně, které mají nějakou nárazníkovou zónu. Samozřejmě na té Šumavě je to poměrně komplikované s tím, jak jsou tam ty obce, je tam třeba i přirozené bezlesí a další lokality, nicméně si myslím, že pokud bychom ty lesy převedly mezi hospodářské, tak tady neřešíme vůbec nic. Co by bylo výchozím, co by bylo konečným stavem po té kalamitě? Byl by to vykácený les na pařez, kam bychom znovu vysazovali stromy. Naproti tomu u přírodně ponechaného lesa část těch stromů uschne, něco tam zůstane zelené, proběhne tam přirozená obnova a ten porost je odolnější, jo. Bavíme se prostě ale o těch skutečně bezzásahových zónách.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano. A prosím velmi krátce, pane senátore, tedy ty dvě poznámky.

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Já nevím, co bych měl dodat. To je názor pana, názor pana poslance Zemka a ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, mluví za sebe samozřejmě, stejně jako vy.

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
... prostě nárazníková zóna tady a prostě já musím citovat z písemného materiálu Hnutí DUHA, které říká, že je potřeba podél hranic národního parku udělat 500 metrů širokou zónu, kde se budou kácet smrky, aby se kůrovec nedostal do sousedních lesů. Prostě jakmile někde spustíte kůrovcovou kalamitu, musíte vykácet tu nárazníkovou zónu, a jestliže propagují někteří propagandisté nadpoloviční většinu Šumavy nechat v divočině, tak prostě ta půlkilometrová zóna kolem národního parku, to jsou tisíce kilometrů čtverečních vykácených lesů. Nesmysl, nesmysl.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A ještě jedna věta, pan poslanec Zemek, prosím.

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
No, to je úplně jednoduchá odpověď. Podívejte, já myslím, že na většině národního parku, třeba když se bavíme o té Šumavě, Národního parku Šumava ty přirozené lesy jsou z větší části listnaté, to znamená, že lýkožrout smrkový primárně žije na smrku nikoli na listnatých lesích.

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Naprostej nesmysl. Pane, pane poslanče, prostě na Šumavě není většina listnatých lesů. Naprostej nesmysl.

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Měla by být přirozená.

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
No jo, měl by být, ale není ...

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
A to, a to je i cílem ochrany přírody tam.

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Ale není ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pro tuto chvíli končí, jak slyšíte, pořad Pro a proti, dostál svému jménu. Místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí za ČSSD Václav Zemek, senátor za ODS Tomáš Jirsa. Díky oběma, na shledanou.

Václav ZEMEK, poslanec, místopředseda sněmovního výboru pro životní prostředí /ČSSD/
--------------------
Na shledanou.

Tomáš JIRSA, senátor /ODS/
--------------------
Na shledanou, hezký den posluchačům.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.