Desítky tisíc stromů plánuje letos vysadit Správa městských lesů, která obhospodařuje lesy v blízkém i vzdálenějším okolí Mostu. Výsadba se bude týkat všech pěti lesních úseků, které jsou pod správou organizace, tedy Mníšku, Klínů, Přehrady a Resslu v oblasti Krušných hor a Starého v Českém středohoří.
„V lesní oblasti Krušné hory bude vysázeno 14 800 sazenic smrku ztepilého a 11 450 sazenic buku lesního. V Českém středohoří pak bude výsadba mnohem pestřejší a objemnější, neboť půjde o 18 850 borovic lesních, 17 300 buků lesních, 3650 smrků ztepilých, 3400 dubů zimních, 1800 jasanů ztepilých, 1700 jedlí bělokorých a 1300 javorů klenů," upřesnila vedoucí oddělení provozu mosteckého magistrátu Jana Mladá.
„Sazenice budou dodány uznávanými školkařskými firmami za celkovou cenu 380 465 korun bez DPH," dodal Zdeněk Dundek z tiskového odboru mosteckého magistrátu.