Státní podnik Lesy České republiky (LČR) více zohlední ve smlouvách z chystaného třímiliardového lesnického tendru problém s přemnožením kůrovce. Ve smlouvách budou například nově upraveny sankce za to, když smluvní partner nestihne včas kůrovcové dřevo odvézt z lesa. Uvedla to mluvčí LČR Eva Jouklová. Tendry 2017+ se týkají pětiny území státních lesů a budou na pět let Podnik je chce vypsat v červnu.
Smlouvy podnik nově nastaví tak, aby byla těžařská firma s předstihem připravena na to, zda bude v následujícím roce přednostně zpracovávat kůrovcové dříví, nebo zda bude provádět hlavně běžnou těžbu. „Předpoklad kůrovcových těžeb pro následující rok vždy stanovíme podle jejich vývoje do konce září roku předchozího," sdělil výrobnětechnický ředitel LČR Václav Lidický.
Podnik upraví také sankce za včasné nezpracování kůrovcového dříví. „Nedodržení zadání se dosud složitě posuzovalo. Nově bude smluvní partner postižen výhradně za to, že nedodrží termín včasné asanace. Změna by ho tak měla více motivovat k dodržování závazných termínů odvozu dříví," uvedl lidický. Loni Lesy ČR udělily kvůli včasnému nezpracování kůrovcového dříví 23 pokut celkem za 10,8 milionu korun. Sankce dostávaly zejména firmy působící na severní Moravě, kde je přemnožení kůrovce největší.
Nově bude také definována možnost ukončení kontraktu. „Pokud se skutečná zakázka změní oproti původní natolik, že například objem těžby vzroste až několikanásobně, ve smlouvě bude zakotven mechanismus, který umožní zakázku bez komplikací ukončit" vysvětlil generální ředitel LČR Daniel Szórád.
Ekologické Hnutí Duha v dubnu přišlo s tvrzením, že firmám se vyplatí stromy napadené kůrovcem včas nezpracovávat a zaplatit raději Lesům ČR pokutu za nedodržení termínu. Pokud nechají kůrovce více rozšířit, získají více dřeva, tvrdí ekologové. Lesy ČR názor ekologů odmítly a označily jej za úmyslné zkreslování reality.
V tendru 2017+ se bude celkem soutěžit 48 územních jednotek s odhadovanou hodnotou lesních prací 3,4 miliardy korun bez DPH. Původně LČR oznámily, že v tendru bude 49 jednotek, ale jednotku Jeseník podnik nakonec vyřadil. Jednotka je významně dotčena církevními restitucemi. Po jejich vyřešení bude soutěžena dodatečně," uvedla Jouklová.
Na 28 jednotkách se bude soutěžit takzvaná komplexní zakázka. Vítěz soutěže provede pěstební práce i těžbu a dřevo následně také prodá. Komplexní zakázka o objemu 2,8 miliardy korun je nejhodnotnější a firmy o ni mají největší zájem. U šesti jednotek se bude soutěžit zakázka na těžbu s prodejem dřeva a u 14 jednotek půjde o soutěž pouze na pěstební práce.
V loňském tendru 2016+ zvítězila společnost Uniles ze skupiny Agrofert