Nabídku zápisu do Lesnické akademie dostali v červenci zaměstnanci, vytipovaní při ročním hodnocení jako perspektivní. Rozhodnout se musí do 16. srpna. O případných volných místech budou podnikoví personalisté, kteří akademii pořádají, informovat na intranetu.

„Jedná se o ucelený vzdělávací a rozvojový program, ve kterém si budou zaměstnanci prohlubovat znalosti i manažerské dovednosti. Dostanou tak možnost k seberealizaci, odbornému i profesnímu rozvoji a současně nám jde i o zpestření jejich běžné pracovní rutiny," říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Skupinu s maximálně 20 účastníky čekají přednášky s diskusí, nácvik dovedností a workshopy. Každá vzdělávací akce potrvá jeden až dva dny. Setkají se zaměstnanci, podnikoví školitelé, oboroví specialisté, vysokoškolští pedagogové i lesníci z praxe.

„Po tříletém studiu zakončeném krátkou odbornou závěrečnou prací absolventi získají certifikát. Ten jim kromě jiného může pomoci v kariérním růstu," vysvětluje Šárka Matějíčková, vedoucí odboru personálního a ekonomiky práce.

V povinné části během přednášek z ekonomiky, lesní politiky a manažerských dovedností získají „studenti" 30 kreditů. V nepovinné nejméně 20 kreditů. Volitelné jsou podle zájmu například přednášky z práva a legislativy, lesní pedagogiky, ekonomiky a obchodu a dalších oblastí.

 

Podle TZ LČR, red.

Foto: Lesy ČR