Týden lesů se blíží, uskuteční se ve dnech 9.–13. května 2016. Úspěch loňského ročníku ukazuje, že lesnická osvěta, do níž se zapojí lesníci napříč ČR, vybaveni jednotnými podklady a materiály, má svůj smysl. Svědčí o tom zájem ze strany lesníků – akcemi zaplněný kalendář na webových stránkách lesní pedagogiky, stejně jako pozitivní ohlas veřejnosti. Záměrem letošního Týdne lesů je navázat na to, co se loni podařilo, a posunout koncept spojení sil lesníků při lesnické osvětě v Týdnu lesů zase o kousek dál.

Týden lesů 2016: Lesníci, přidejte se!

Foto: archiv ÚHÚL

Oslovujeme, voláme

Vážení kolegové lesníci, zapojte se spolu s námi do lesnické osvěty během Týdne lesů. Pokusme se společně oslovit co nejvíce dětí, mládeže, dospělých, seniorů - zkrátka lidí. Říkejme ta samá hesla, ukažme ty samé činnosti! Naše představa je podobná té loňské – jednotné téma, jednotné materiály, co nejvíce akcí během května 2016.
Týdny lesů se v ČR konají od roku 2008, kdy pořádání osvětových akcí pro veřejnost odstartoval Evropský týden lesů (European Forest Week). Ten byl a dosud je každoročně pořádán pod záštitou Forest Communicators Network ‒ týmu expertů pro komunikaci v lesnictví při UNECE/FAO. V rámci tohoto týmu existuje podskupina pro lesní pedagogiku, kde má ČR své zástupce.
V rámci Týdne lesů se lesníci snaží zvyšovat zájem veřejnosti o trvale udržitelné lesní hospodaření, práci lesníků, o dřevo jako obnovitelnou surovinu a další související oblasti.
Týdny lesů v České republice vyhlašuje a jejich zaměření připravuje pracovní skupina zabývající se lesní pedagogikou v ČR, kterou v roce 2007 ustanovilo Ministerstvo zemědělství ČR jako poradní orgán ředitele odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství. V současné době ji stejně jako aktivity spojené s Týdnem lesů 2016 koordinuje ÚHÚL.
Jako téma letošního Týdne lesů vyhlásila pracovní skupina obnovu lesa.

Proč obnova lesa?

Obnova lesa – pomáháme lesům růst. Pro nás lesníky je to samozřejmé. Ale veřejnost chápe les jako něco, co roste „samo" bez jakéhokoli lidského přičinění, naopak člověk (lesník) je pro ni ten, kdo do přírodního řádu rušivě vstupuje a přírodu ničí a kácí stromy. Využijme letošní Týden lesů k nabourání tohoto myšlenkového stereotypu. Vysvětlujme, že:
- lesnatost českých zemí za Marie Terezie (1790) byla pouhých 25 %,
- díky úsilí několika generací lesníků se plocha lesa v ČR za posledních 200 let zvýšila na 34 %,
- úkolem lesníků při trvale udržitelném hospodaření v lesích je zachovat rovnováhu mezi kácením stromů a jejich výsadbou – a to tak, abychom uchovali kvalitní a zdravé lesy budoucím generacím a stávající generace přitom mohla využívat tak báječnou a obnovitelnou surovinu, jakou je dřevo
- lesník je odborník.

Kde je důležitá podpora

Vedle samotného zorganizování akce je důležitá i plošná propagace Týdnu lesů. Sdílení informací k Týdnu lesů z webových stránek lesní pedagogiky, šíření letáků (elektronicky i v tištěné podobě) na dostupná místa, jednotná prezentace k Týdnu lesů prezentovaná na webových stránkách zapojených organizací. Po smluvení termínu akce je důležité zaslání této informace pracovní skupině pro vyvěšení na webové stránky lesní pedagogiky. Potřebné je také její šíření přes osobní facebookové a twitterové profily.

Co se loni osvědčilo

Při plánování akcí k Týdnu lesů 2016 lze navázat na loňské zkušenosti. Osvědčilo se zejména:
- jedno téma – jedno heslo pro všechny akce k Týdnu lesů, jednotný informační leták,
- pořádání akcí k Týdnu lesů v průběhu delšího časového období (celý měsíc), ne pouze během jednoho týdne,
- spojení Týdne lesů s konkrétním hmatatelným dárkem pro účastníky (loni to byla publikace Dědeček lesník vypráví dětem),
- uspořádání přednášek o lesní pedagogice i pouze pro učitele (např. ve spolupráci s městskými knihovnami),
- naplnění kalendáře na webových stránkách lesní pedagogiky akcemi k Týdnu lesů předem.

Leták k Týdnu lesů 2016 je letos k dispozici v elektronické i tištěné verzi. Pro učitele je připraven dárek v podobě metodických listů k obnově lesa a návody na celotřídní hry na klikoroha s maskou zmíněného brouka. V příloze tohoto vydání Lesnické práce vychází náměty na aktivity zaměřené na obnovu lesa pro inspiraci všem lesníkům, které možnost zvyšování prestiže lesnické profese během Týdne lesů zaujala.

Náměty na aktivity k Týdnu lesů 2016 pro lesníky ke stažení

Pro podrobnosti k Týdnu lesů a v případě zájmu o zapojení kontaktujte pracovní skupinu zabývající se lesní pedagogikou v ČR na e-mail: ovv@uhul.cz. Těšíme se na spolupráci.

Zuzana Jankovská
ÚHÚL Brandýs nad Labem
E-mail: Jankovska.Zuzana@uhul.cz

Článek najdete také v Lesnické práci 4/2016.