Důvodem správního řízení bylo údajné porušení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Lesy ČR s názorem antimonopolního úřadu nesouhlasily a podaly proti předběžnému opatření zakazujícímu podpis smluv rozklad. Antimonopolní úřad správní řízení zahájil z vlastního podnětu. Předmětem celého tendru je 48 územních jednotek ve třech typech soutěží na léta 2017 až 2021. ÚOHS od 23. září vedl správní řízení ve dvou typech soutěží se 34 jednotkami, kde je celková hodnota prací 2,98 miliardy korun.

Podle informací, které zazněly v pořadu ČT Otázky Václava Moravce 13. 11., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) prý už v pátek zastavil předběžné opatření, které vydal, a Lesy ČR budou moci uzavírat smlouvy s lesnickými firmami, které vyhrály zmíněné tendry na roky 2017–2020. „Já se upřímně musím přiznat, že tuto informaci ještě nemám, ale předpokládali jsme, že to takto dopadne, byť jsme se připravovali na všechny alternativy,“ konstatoval generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád v OVM.

Nic by tedy již nemělo stát v cestě podpisu smluv s vítězi. „Pokud k nám stanovisko dorazí, a to předpokládám, že se stane v pondělí, tak my tím, že jsme práce nezastavili, oslovíme vítězné uchazeče, aby poskytli součinnost při podpisu smluv. Předpokládám, že se nám podaří dodržet původní termín do konce roku a že tedy k prodlevě nedojde,“ řekl Daniel Szórád.

Podnik podle mluvčí Evy Jouklové ještě 14. 11. 2016 odešle vítězným uchazečům výzvy k podpisu smlouvy s výjimkou pěti takzvaných komplexních zakázek, u nichž ještě neuplynula lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru. "První smlouvy na pěstební činnost jsme uzavřeli už minulý týden," uvedla mluvčí. Pěstebních zakázek se zákaz podpisu smluv vydaný ÚOHS netýkal.

"ÚOHS rozhodl jak o případu, v němž již došlo ze strany zadavatele k uzavření smlouvy, tak i o všech případech, kdy zadávací řízení byla v běhu. Došlo k zastavení správních řízení a zrušení nařízených předběžných opatření. Rozhodnutí budou k dispozici po nabytí právní moci na webu ÚOHS," uvedl mluvčí ÚOHS Švanda.

"S povděkem kvitujeme pružný postup úřadu v této věci, což nám dává možnost dokončit veřejné soutěže v průběhu několika málo následujících dní," uvedl Daniel Szórád poté, co Lesy obdržely oficiální cestou informaci o zastavení správního řízení.

Tendry 2017+ Lesů ČR přezkoumává ÚOHS, možné je i jejich zrušení

Antimonopolní úřad však zároveň ve svém vyjádření podle ČT Lesy ČR také kritizoval. „Agresivní a nátlakové jednání a vystupování zadavatele (Lesů ČR) vůči ÚOHS bylo zcela nepřiměřené…,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj k lesnickým tendrům.

To však ředitel Lesů ČR Szórád odmítl. „My vnímáme nezávislost a kompetence ÚOHS a respektujeme to. Nevystupovali jsme agresivně, možná to spíše bylo pro nás překvapující, protože jsme učinili mnoho kroků, aby tendry byly otevřené a transparentní, aby se jich mohla účastnit větší skupina zájemců. Agresivních kroků si vědom nejsem,“ zdůraznil.

Souhlasí však s tím, že Lesy ČR žádaly o prodloužení lhůty na dodání dokumentů. „Ovšem v té části, kdy si úřad vyžádal doručit všechny dokumenty, které byly předmětem veškerých nabídek. A protože těch nabídek jsou stovky, je to ohromné množství dokumentů, pro které je potřeba připravit předávací protokoly, ofotit je. Vyhověno nám nebylo, ale původní lhůta dodržená byla,“ vysvětlil ředitel státního podniku Lesy ČR.

Záznam pořadu Otázky Václava Moravce (13. 11. 2016)

Red.