Pro úplnost upřesňujeme, že se nejedná o příjem žádostí o dotaci na rok 2017! Ty budou společně s žádostmi o změnu zařazení přijímány na jaře 2017.

Více informací k říjnovému příjmu žádostí o zařazení naleznete na http://www.szif.cz/cs/prv2014-m15 (popř. www.szif.cz / SZIF poskytuje / Program rozvoje venkova 2014 – 2020 / Opatření / M15).

Současně připravuje SZIF ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství školení pro žadatele.

Pro koho je školení určeno?
Školení je primárně určeno žadatelům, kteří mají zájem vstoupit od roku 2017 do nových pětiletých závazků v rámci podopatření Zachování porostního typu hospodářského souboru a Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin.

Náplň školení

  • Podmínky zařazení do uvedených podopatření
  • Registrace nového uživatele do evidence fLPIS
  • Registrace nového uživatele na Portál Farmáře SZIF
  • Přiřazení plochy uživateli v rámci fLPIS
  • Zpřesnění zákresu zařazovaných porostních skupin (je-li třeba)
  • Podání žádosti o zařazení přes Portál farmáře SZIF

Školení proběhne ve dvou termínech, a sice dne 4. 10. 2016 od 9:00 v Praze v budově Ministerstva zemědělství v místnosti č. 400 a dne 5. 10. 2016 od 9:00 v Brně v budově regionálního odboru SZIF, Kotlářská 53. Na školení je možné se přihlásit na odkazech níže.

Přihlaste se na školení v Praze 4. 10. 2016 zde.
Přihlaste se na školení v Brně 5. 10. 2016 zde.

Poznámka: Do připravené mailové šablony, která se otevře ve Vašem e-mailovém klientovi po otevření výše uvedeného odkazu (Ctrl + kliknutí na odkaz), uveďte prosím jména všech zúčastněných osob, aby bylo možné zajistit jejich bezproblémové odbavení při vstupu do budovy Ministerstva zemědělství, resp. do budovy SZIF v Brně.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz