Pod internetovou petici proti novele mysliveckého zákona, kterou představilo ministerstvo zemědělství, se za necelý týden podepsalo víc než 25 000 lidí. Autoři petice se obávají zákazu vstupu do lesů pod pokutou 30 000 korun, při opakovaném porušení zákazu až ve výši 60 000 korun. Zákaz vstupu je možné nařídit i dnes, maximální pokuta je ale třetinová. Ministerstvo přislíbilo, že se námitkami bude zabývat.

Petice proti zvyšování pokut za vstup do lesa má 25 000 podpisů

Petice vyzývá vládu, aby novelu vrátila ministerstvu k přepracování. Podle kritiků návrhu by práva občanů měla zůstat zachována a měla by být posílena práva vlastníků honebních pozemků, zemědělců a lesních hospodářů."Současný návrh jde na ruku výhradně myslivecké lobby," píšou autoři petice ze Strany zelených.

Podle ministerstva má novela zvýšit práva vlastníků honiteb. "Zákaz nebo omezení vydává obec s rozšířenou působností poté, co posoudí oprávněnost žádosti uživatele honitby, což je například místní myslivecké sdružení. Pokud opatření vydá, může platit jen na omezenou část honitby, na určitou roční dobu nebo na některé dny či hodiny v týdnu," řekl již dříve ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj je také možné do měsíce podat proti opatření námitky.

Podle ministra nejsou zákazy vstupu naschválem, slouží k ochraně a zdraví houbařů, ale také zvěře. Podle něj je v ČR 5800 honiteb a nyní se vydává omezení nebo zákaz vstupu maximálně pro desítky z nich.

Čtěte také: MZe: Jak je to opravdu se zákazem vstupu do lesa?

Stažení novely požaduje také Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a Sdružení vlastníků honebních pozemků ČR. Některé její části se nelíbí ani myslivcům. Kvůli zákazu vypouštění zvířat ze zoologických zahrad do přírody se proti vyslovila také Unie českých a slovenských zoologických zahrad.

Podle návrhu, který ministerstvo představilo, budou mimo jiné muset zemědělci mít na pozemcích maximálně 30 hektarů jedné plodiny, ve které se může skrývat spárkatá zvěř. Pak bude muset následovat pás o minimální šířce 12 metrů, na kterém bude růst plodina usnadňující lov této zvěře. Pokud zemědělci tuto podmínku nesplní, nedostanou náhradu za škody, které zvěř způsobila.

Ministerstvo se snaží novelou snížit počty přemnožených zvířat. Pokud lovci v jednom roce odloví více než pět kusů jednoho druhu zvířete, budou muset vytvořit plán lovu tohoto druhu i na další rok. Jeho dodržování budou muset vykazovat například ocásky od divokých prasat, které posílají na vyšetření veterinářům. U dalších druhů bude záležet na dohodě mezi uživatelem a držitelem honitby. Při nesplnění plánu lovu bude hrozit myslivcům pokuta do 200 000 korun.

Nyní resort k novele vypořádává připomínky, na vládu by měla norma zamířit do prázdnin.

red.

zdroj: www.silvarium.cz