Oheň probleskující mezi stromy dává tušit, že ani v mrazech na této brigádě prochladnutí nehrozí. Kromě plamenů hřeje všechny, kdo se v sobotu vypravili do farních lesů na Zábřežsku, také těžká práce: stahování klestí. „Na těžko přístupných místech je rovnou pálíme. V klestí se totiž šíří škůdci, navíc brání novým stromkům v růstu," vysvětluje zábřežský farář P. František Eliáš.
Farnost, která se v lesním hospodaření angažuje už více než deset let, díky tomu uspoří nějaké peníze. „Jedno dopoledne v lese má mnohdy větší hodnotu než příspěvky do nedělní sbírky," říká P. Eliáš a vypočítává: „Za jednoho člověka to dělá asi pět set korun a tuhle sumu naházet do kasičky obvykle chvíli trvá," usmívá se. Brigáda je podle něj ale také příležitostí k setkání. „Můžeme tady být spolu jako část farnosti, přicházejí například rodiče s dětmi," popisuje kněz a dodává: „Nad ohništěm, které jsem předem řádně ohlásil, si nakonec opečeme špekáčky."
Smysl výpomoci, která je pro zúčastněné zároveň zábavou, vyzdvihuje také P. Jan Bleša, farář v Kelči na Vsetínsku. I zde byla na sobotu vyhlášena brigáda s úklidem farního lesa po těžbě. Jak ale kněz říká, dobrovolníci se tu pustili i do jiných úkolů. „Mladí lidé, kteří mají v rámci přípravy na biřmování udělat i něco pro farní společenství, tak například vyrobili dřevěný chodník k lesní studánce. Pro návštěvníky je to mimo jiné svědectví, že farnost se o svůj les dokáže dobře postarat," uzavírá kněz.