V uplynulém školním roce se nám podařilo realizovat několik akcí, které navazují na záměr zkvalitnění výuky a upevnění jedinečnosti školy, která přesahuje hranice Jihočeského kraje.
Úspěšně byl dokončen projekt zateplení a výměny oken, společně s fasádou budovy Vyšší odborné školy, který byl podpořen Operačním programem Životní prostředí.
O prázdninách jsme provedli rekonstrukci vnitřního dvora mezi jídelnou a tělocvičnou, vyměnili zadní bránu a celkově tak investovali 1 693 221 Kč do zabezpečení areálu školy.
V současné době se dokončuje renovace a zvětšení kapacity psince, který je umístěn v arboretu a umožní žákům mít ve škole psy i přes týden a rozvíjet se tak v oblasti kynologie.
Dále jsme byli vybráni Ministerstvem zemědělstvím jako jedna z 30 škol z celé republiky a ustanoveni Centrem odborné přípravy s finanční podporou 1 800 000 Kč. Přes léto jsme proto zpracovali dotační žádost a v současné době realizujeme nákup harvestorového trenažéru, který tak významně doplní praktickou část výuky a naváže na již zakoupený probírkový harvestor a vyvážecí soupravu. Ostatní zakoupené učební pomůcky jsou např. analyzátor indexu listové plochy, mikroskop, spektrometr, bezodtahová digestoř do chemické laboratoře či brokovnice pro výuku myslivosti. Po odborné stránce se tak rozšiřuje zázemí výuky jednotlivých oborů.
Další novinkou, kterou se podařilo zrealizovat je Stipendijní program ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky, s.p. Díky tomu vzniká významná podpora oboru Lesní mechanizátor, při které mohou žáci čerpat finanční příspěvek na ubytování, stravování, řidičský průkaz a organizace zajistí pracovní místo po ukončení studia.
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku nabízí, jak už ostatně název napovídá, celou škálu možností vzdělávání v lesnictví. V uceleném areálu se nachází budova školy, domov mládeže, jídelna, tělocvična, venkovní hřiště a arboretum.
Vše je tak dostupné na jednom místě. Volný čas žáků vyplňuje přes 15 různých zájmových kroužků. Realizujeme také řadu vzdělávacích akcí nejen pro žáky, ale i pro veřejnost. Závěrem lze říci, že studiem na naší škole získávají žáci a studenti velmi dobré startovní podmínky pro uplatnění na trhu práce. To vše by nebylo možné bez podpory Jihočeského kraje, Ministerstva zemědělství, Vojenských lesů a statků ČR, s. p., Lesů ČR, s.p., Lesů města Písku, s.r.o. a dalších významných partnerů, kterým touto cestou děkujeme.
Přijďte se podívat v rámci dnů otevřených dveří, jak lesnické školy v Písku připravují profesionály na trh práce. Rádi Vás provedeme historií i moderní tváří současného lesnického školství. Více informací o možnostech studia a o škole najdete na našich webových stránkách – www.lespi.cz