Přibyslav – Kůrovcová kalamita a její řešení. To bylo jedno z hlavních témat včerejší návštěvy zástupců Ministerstva zemědělství v čele s ministrem Mariánem Jurečkou v Lesním družstvu obcí Přibyslav (LDO). V boji se škůdcem má vlastníkům lesů pomoci také internetová aplikace.

Podle ministra Jurečky vznikla letos internetová aplikace pod záštitou Ministerstva zemědělství s názvem Kůrovcové info.
Jak funguje v praxi, předvedl odborný redaktor Jan Příhoda.
„Projekt vznikl na jaře letošního roku, je zaměřený na výskyt lýkožrouta smrkového, projekt jsme tvořili ve spolupráci s Lesní ochrannou službou," upřesnil Příhoda.

Po otevření příslušných webových stránek majitelé lesů vstoupí do databáze mapující kůrovcovou situaci. Grafy a mapy seznámí majitele lesů s vývojem situace v roce 2016 a s průběhem odchytu lesního škůdce.
„Podle těchto informací majitelé lesů vidí, jak probíhá rojení, jak fungují odchyty, kde dojde k prvnímu a druhému rojení.
„Touto aplikací jsou dnes pokryty všechny okresy, kde se ve zvýšené míře vyskytuje smrk. O tuto internetovou aplikaci mělo zájem 130 respondentů. Máme zmapovaných 177 odchytových ploch a zaznamenali jsme už 2 150 odchytů, takže majitelé lesů mají přehled a mohou reagovat," poskytl Příhoda některé aktuální údaje s tím, že Ministerstvo zemědělství plánuje do budoucna, konkrétně už pro příští rok, rozšířit tuto aplikaci i na výskyt dalších lesních škůdců.

Podle Petra Bureše z lesního hospodářství Ministerstva zemědělství nebylo LDO vybráno k ministerské návštěvě náhodou, neboť se jedná o lesníky, kteří mají kůrovcovou problematiku pod kontrolou a berou ji vážně, což se o všech vlastnících lesa říci nedá. „V ČR patří jen 40 procent lesů státu, ostatní jsou v majetku soukromých osob, kteří se k údržbě lesních porostů staví různě,"podotkl Bureš.
Jak dodal, nastává nejhorší situace v momentě, kdy vlastník lesa podcení nebezpečí výskytu škůdců, který se pak často rozšíří i sousedům. „Ke vzniku kůrovcové kalamity na našem území došlo v roce 2015, vlivem velmi teplého a suchého počasí, přispěla k tomu také oslabená vitalita smrkových porostů na většině území republiky, tím došlo k přemnožení podkorního hmyzu na smrku," upřesnil Bureš s tím, že nejhorší situace je nyní na území severní Moravy. Přestože rok 2016 je podle ministra Mariána Jurečky mnohem příznivější, v lesních porostech se vliv loňského vodního deficitu projevuje neustále.

Přetrvává proto také vysoká populační hustota kůrovce z loňského roku, čímž se tedy logicky zvýší nárůst kůrovcových těžeb ve srovnání s rokem předchozím.
Podle Jiřího Svobody, ředitele Lesního družstva obcí Přibyslav, je ale letošní rok mnohem příznivější, nejsou tak velká vedra a sucha, proto k významnému rozvoji kůrovcové kalamity nedojde. Scénář z loňského roku by se opakovat neměl.
Podle ministra Mariána Jurečky má Česká republika jeden z nejkvalitnějších přístupů k lesnímu hospodářství v Evropě vůbec, a to už od středověku, na což můžeme být právem hrdí. Lesní družstvo obcí Přibyslav vzniklo v roce 1930 a zasahuje na 40 katastrů.