Státní podnik Lesy České republiky začal chystat alternativy pro zadání lesnických prací pro případ, že kvůli řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nebude moci včas uzavřít třímiliardový tendr 2017+. Variantami jsou vypsání samostatné soutěže na pěstební práce a zavedení aukcí na těžbu a prodej dřeva.

Lesy ČR chystají řešení pro případ zrušení tendru 2017+

Dřevo by tak na trhu po Novém roce chybět nemělo. Výnosy LČR se však při alternativním systému dají čekat výrazně nižší než při zadání klasickou soutěží. 

ÚOHS podniku zakázal smlouvy z tendru 2017+ uzavírat. Důvodem správního řízení je údajné porušení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Lesy ČR s tím nesouhlasí a podaly proti předběžnému opatření zakazujícímu podpis smluv rozklad.

ÚOHS podle Szóráda podniku vyčítá neurčitost zakázky, kdy podnik údajně není schopen přesně specifikovat zadání, a to zejména v takzvaných kalamitních oblastech. Podle Szóráda mají LČR pro kalamitní a jiné situace zavedena pravidla a opatření, která nikoho nediskriminují. Tendr je pětiletý a týká se přibližně pětiny území podniku.

Alternativní řešení pro zadání prací a těžby po 1. lednu podnik připravuje pro případ, že by ÚOHS tendr zrušil nebo v přiměřené lhůtě nerozhodl. S vyhlášením alternativních řešení je podnik připraven čekat přibližně do konce listopadu. Prodloužit smlouvy subjektům pracujícím nyní na dotčených územních jednotkách není podle Szóráda možné. Podnik ani nehodlá využít zjednodušené soutěže, takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění.

ÚOHS přezkoumává úkony LČR u takzvané komplexní zakázky, kdy vítěz soutěže provádí pěstební práce i těžbu a se dřevem následně obchoduje. U komplexní zakázky jde o 28 jednotek s hodnotou prací 2,8 miliardy korun. ÚOHS se zabývá i soutěží na šesti jednotkách, kde předmětem soutěže je těžba s prodejem dřeva, souhrnná hodnota u nich je 168 milionů korun. Naopak ÚOHS neřeší soutěž pouze na pěstební práce, která se týká 14 jednotek a má hodnotu 434 milionů korun.

Podnik jako alternativu pro komplexní zakázku zvažuje vypsání samostatné jednoleté soutěže na pěstební práce. Těžbu a prodej dřeva by firma řešila formou jednorázových aukcí, kdy zájemci soutěží předem daný konkrétní objem dřeva k těžbě v konkrétním porostu. S aukcemi již mají LČR zkušenosti, těží a prodávají přes ně přes pětinu dřeva. Szórád uvedl, že alternativní způsob zadání prací by byl velmi náročný na organizaci na konkrétních jednotkách a kladl by velmi zvýšené nároky na personál Lesů ČR.

Tendry 2017+ Lesů ČR přezkoumává ÚOHS, možné je i jejich zrušení