Ve dnech 10.-16. 4. 2016 se konal v Brně již 30. ročník mezinárodní soutěže Lesnická všestrannost. Ta byla organizována Spolkem posluchačů lesnické a dřevařské fakulty pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky a International Forestry Students' Association (IFSA). Patronát nad soutěží převzal Radomír Klvač, děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Lesnická všestrannost 2016

Foto: Polský tým při poznávačce přírodnin

V letošním ročníku přijelo do Brna porovnat své vědomosti a zručnosti v lesnickém oboru 10 čtyřčlenných týmů z 9 různých zemí. Českou republiku reprezentovaly týmy z FLD České zemědělské univerzity v Praze a z LDF Mendelovy univerzity v Brně. Mezi další zúčastněné země patřily: Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Estonsko a Srbsko.

Neděle a pondělí byly ve znamení příjezdů všech soutěžících. V úterý ráno se postupně všechny týmy vystřídaly na harvestorovém simulátoru, který pro účely soutěže zpřístupnil Ústav lesnické a dřevařské techniky LDF. Zbytek programu probíhal veřejně v Lužáneckém parku. Na týmy v parku čekalo celkem 6 disciplín: rozborka-sborka motorové pily na čas, sekání na přesnost, odvětvování na čas, řezání stojícího a ležícího kmene a řezání dvoumužnou pilou. Pro veřejnost byla dále k vidění show STIHL Timbersports a studenti oboru Arboristika LDF si pro návštěvníky připravili přednášku na téma stromolezení, kterou doplnili praktickou ukázkou. Sokolnická sekce při Studentském spolku LDF také nemohla v parku chybět. Studenti odpovídali ochotně na zvídavé dotazy návštěvníků a představovali jednotlivé dravce.

Ve středu se program přesunul na střelnici v Holubicích. Zde studenti soutěžili v disciplínách: lovecké kolo, americký trap a malorážka. Navíc si zde mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, luku či kuše.

Jedna z disciplín - zjišťování zásoby porostu.

Ve čtvrtek týmy nejprve počítaly v lesích Lesů města Brna zásobu vybraného porostu a následně pokračovaly orientačním během. Každý tým dostal lesnickou mapu s vyznačenými místy, které měl za úkol najít. Na jednotlivých stanovištích měly týmy za úkol poznávat přírodniny, hmyz, horniny a minerály, stopy, trus a lebky zvěře a vycpaniny ptáků. V rámci běhu se soutěžící také museli vyšplhat na rozhlednu Babí lom, která je značně vysílila a pořádně jim zamotala hlavu, jelikož se studenti občas zabíhali i do jiných částí lesa, nebo se ztratili úplně. Na Mezinárodním večeru jsme se ale naštěstí sešli v plném počtu.

V pátek organizátory čekal velký úkol v podobě sepsání výsledků a přípravy cen. Soutěžící měli den volnější a brněnský tým případné zájemce nejprve provedl budovou LDF a areálem univerzity a poté i historickým centrem města. Večer už probíhal ve slavnostním duchu, k čemuž přispěli mimo jiné i fanfáry trubačů LDF. Úvodního slova před samotným vyhlášením výsledků soutěže se ujal děkan Lesnické a dřevařské fakulty Radomír Klvač a po té následoval proslov hlavního organizátora soutěže Pavla Tylše. Nejúspěšnějšími soutěžícími v letošním roce byli naši kolegové z Maďarska. Na druhém místě skončil tým z Rumunska a třetí místo obsadil tým z Polska.

Ráda bych jménem organizátorů poděkovala všem, kdo se na přípravě soutěže a jejím průběhu podíleli, sponzorům a samozřejmě soutěžícím, kteří se akce letos zúčastnili. Cílem soutěže není se jen „poprat" o pohár a prestiž prvního místa, ale jde o to se pobavit, spřátelit se, získat nové znalosti z oblasti lesnictví, seznámit se jak s učebními, tak pracovními postupy po celé Evropě a upevňovat tak přátelské vztahy na mezinárodní úrovni.

Linda Hábová
Za Mezinárodní sekci Spolku posluchačů při LDF Mendelu

Společná fotka organizátorů i účastníků