Lesy ČR v loňském roce musely zadat ke zpracování 4,3 miliony metrů krychlových dříví v rámci tak zvané nahodilé těžby. Celkem 700 tisíc metrů krychlových souviselo s větrnými epizodami. Zbytek šlo na vrub doznívajícímu suchu, tedy i dříví napadené kůrovcem, jehož se vytěžilo přes dva miliony metrů krychlových. Stromy oslabené nedostatkem vláhy jsou totiž pro kůrovce a další škůdce ideálním útočištěm. „Situace je nyní v rámci České republiky značně rozdílná. Nejvíce kůrovcového dříví bylo loni vytěženo v krajích Moravskoslezském - 1,18 milionů metrů krychlových a Olomouckém - 350 tisíc metrů krychlových. V ostatních regionech v zemi, s výjimkou Třebíčska a Jemnicka na Vysočině, se podařilo situaci zvládnout a kůrovec je tak pod kontrolou," uvedl výrobně technický ředitel lesů ČR Václav Lidický.

Videopříručka Lesů ČR k ochraně proti kůrovcům pro drobné majitele lesů do 50 hektarů

Problém nadále trvá na severní Moravě a ve Slezsku. Především tam lesníci letos soustředí nejvíce obranných opatření. „Pokusíme se maximum kůrovců odchytit do lapáků a lapačů. Instalujeme i otrávené lapáky a feromonové dřevěné trojnožky. Lesníci vyhledávají napadené stromy, školíme personál a posilujeme stavy. O problému jednáme i se smluvními partnery. Hodně bude záležet na počasí," dodal Václav Lidický a zároveň upozornil, že kromě státního podniku, který spravuje necelou polovinu lesů v zemi, musí věnovat pozornost napadeným stromům také ostatní vlastníci lesů. „Majitelům lesů, kteří si nevědí s problémem rady, doporučuji oslovit svého odborného lesního hospodáře nebo případně nejbližší lesní správu státního podniku. Lesníci posoudí vhodnost opatření proti kůrovci a další postup," pokračoval Lidický.

Vývoj těžeb Lesů ČR v letech 2014 až 2016. Zdroj: Lesy ČR

  2014 2015 2016
Těžba celkem (mil. m3) 7,98 7,7 8,1
Z toho nahodilá (mil. m3) 2,22 3,71 4,36
Z nahodilé těžby kůrovcová těžba (mil. m3) 0,703 1,19 2,44

 

Lesy ČR letos sníží výsadbu o desetinu na 45 milionů stromků

Letos bude ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR vysazeno na sedmi a půl tisících hektarech bezmála 45 milionů sazenic lesních dřevin. Na jaře 36,4 miliony a na podzim 8,3 miliony sazenic.

Od letošního března až do konce června se v lesích spravovaných podnikem Lesy ČR vysadí více než 19 milionů jehličnatých stromů - smrků, borovic či jedlí i dalších jehličnanů a 17 milionů listnatých dřevin, tedy buků, javorů, lip, olší a jiných listnáčů. Na podzim lesníci plánují vysadit bezmála tři miliony jehličnatých dřevin a 5,3 miliony listnatých.

Loni bylo ve státních lesích vysazeno 50 milionů sazenic, letos jich bude o pět milionů méně. „Důvodů, proč letos vysazujeme méně sazenic, je několik. Státu ubylo v souvislosti s církevními restitucemi přes deset procent lesní plochy. Zvyšujeme navíc podíl přirozené obnovy lesa, což znamená, že nevytváříme tolik holých ploch po těžbě, které se následně zalesňovaly. Les prosvětlujeme, aby se stromy samy vysemenily a tedy přirozeně obnovily," říká Václav Lidický, výrobně technický ředitel Lesů ČR. Kromě toho se také změnila struktura těžeb, což souvisí s lokální zvýšenou těžbou kůrovcového dříví, a to zejména na severní Moravě. „Jinde se tedy naopak musel počet mýtních těžeb, po nichž bylo třeba zalesňovat, snížit," pokračoval Lidický.

Na jaře se zalesňuje po rozmrznutí půdy - nejvíce v dubnu, kdy nehrozí mrazy a sazenice ještě nejsou narašené. Podzimní práce trvají od září do poloviny listopadu. Vždy ale záleží na počasí, nesmí mrznout. Z jehličnanů se nejčastěji sázejí smrky, a to tři až čtyři tisíce kusů na hektar. Z listnatých pak buky a duby, a to osm až deset tisíc kusů na hektar. Sazenice mohou být teoreticky pěstované v celé republice, ale rozhodující je jejich původ. U většiny dřevin, zejména u borovice, nelze sbírat osivo v nížinách a z něj vypěstované sazenice sázet na horách. Strom by se jiným podmínkám nemusel přizpůsobit.

Podnik letos vytvořil pro lidi evidované na úřadech práce 391 sezónních pracovních míst

Na lesních správách a závodech státního podniku Lesy ČR začalo v březnu pracovat 391 nových sezónních zaměstnanců. Podnik už od roku 2014 vytváří pracovní místa pro nezaměstnané ženy i muže evidované na úřadech práce. Dosud do sociálního programu investoval 58 milionů korun.

Čistí les a příkopy od odpadků, likvidují nepovolené skládky, čistí svodnice na lesní dopravní síti, věnují se pomocným činnostem v pěstování lesů. Pomocné pracovníky v lesnictví letos Lesy ČR zaměstnají na devět měsíců, tedy do konce listopadu. „S projektem jsme začali v roce 2014 a osvědčil se, i když není bezproblémový. Zdaleka ne všichni totiž vydrží několik měsíců pracovat v lese. Je to náročná činnost bez střechy nad hlavou, závislá na počasí i fyzické kondici," řekl Daniel Szórád, generální ředitel Lesů ČR. Loňská fluktuace nepřekročila patnáct procent. „V roce 2014 jsme nabídli sezónní práci 45 lidem v Krušných horách. O rok později jsme zaměstnali 178 osob, loni 290 dalších a letos jsme vytvořili na všech 72 lesních správách a čtyřech závodech 391 pracovních míst," pokračoval Szórád. Také letos je nejvíce nových zaměstnanců v Krušných horách, celkem 72. „V příštím roce chceme zaměstnat 426 lidí a v roce 2019 pak 461 osob, tedy během šesti let nabídneme práci a mzdu 1791 nezaměstnaným," zmínil generální ředitel Lesů ČR. Měsíčně si sezónní dělníci vydělají až 16 200 korun hrubého. Výdělek závisí na přístupu k práci i výkonu. „Spolupracujeme se 77 pobočkami úřadů práce, s nimiž uzavíráme dohody o poskytnutí příspěvku na zřízení pracovních míst. Snažíme se tak pomoci státu a zaměstnat pracovní síly, které neuspěly na trhu práce a mohou tak v sezóně pomoci s činnostmi, na které by lesníci neměli čas. Práci máme pro ženy i muže, kteří o ni stojí," dodal Daniel Szórád.

Podle ČTK a TZ LČR, red.