Státní podnik Lesy České republiky (LČR) chce po úbytku lesů vydaných v církevních restitucích zvětšit plochu svých lesů. Lesy chce kupovat od soukromých majitelů. Finanční rámec na nákup si podnik nestanovil, mohlo by však postupně jít i o miliardy korun.

LČR chtějí po církevních restitucích opět zvětšit plochu svých lesů

Pro ČTK tuto informaci uvedla mluvčí LČR Eva Jouklová.

Potenciální prodávající vidí Lesy ČR například ve vlastnících, kteří les zdědili, získali v restitucích nebo v těch, kteří se již o les třeba nemohou sami starat.

V roce 2013 Lesy ČR spravovaly 1,3 miliony hektarů státních lesů, tedy asi polovinu všech lesů v zemi. V posledních čtyřech letech v církevních restitucích vydaly 122.000 hektarů lesů. V záměru zvýšení plochy státních lesů nákupem má podnik podle Jouklové i podporu ministerstva zemědělství. Nákup lesů podnik označil za dlouhodobý proces.

Souhlasíte se záměrem LČR rozšiřovat plochu svých lesů?

 
 

Lesy, které by podnik kupoval, by měly mít v ideálním případě výměru přes tři souvislé hektary nebo by měly přímo navazovat na státní lesy. "Zájem je také o mladší porosty, a to v případě, kdy takové pozemky splní arondační kritéria. Jejich odkoupením se významně sjednotí majetkové držby, ucelí se hranice a scelí státní lesní pozemky," uvedla mluvčí.

Prodávajícím jsou Lesy ČR připraveny nabídnout spravedlivou cenu v místě a čase obvyklou. "Prodávající také získá jistotu, že se les nedostane do rukou překupníků, jejichž cílem může být pouze vytěžení dřeva z lesa,"řekla Jouklová. Vlastnictví státním podnikem zaručuje, že nadále půjde o pěstování zdravého lesa podle zásad trvale udržitelného hospodaření, uvedla.

Státní podnik Lesy ČR koupí Vaše lesy (parlamentnilisty.cz)

red.