Anketa v článku. Z dat projektu KŮROVCOVÉ INFO vyplývá, že první rojení kůrovců proběhlo letos v podobném období jako v předešlých letech (zhruba polovina dubna). Vysoké jarní teploty ovšem významně urychlily vývoj kůrovců. K druhému rojení došlo již na přelomu května a června, a to prakticky bez ohledu na nadmořskou výšku. To znamená, že lýkožrout smrkový urychlil svůj vývoj o dva až tři týdny.

KŮROVCOVÉ INFO: Vývoj l. smrkového je letos o 2-3 týdny rychlejší

"Z jedné samičky se od začátku jara může vylíhnout až 30 000 brouků," sdělil Petr Zahradník z Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Zatímco dříve bylo zvykem, že v nižších nadmořských výškách se kůrovec rojil dvakrát a na horách jednou, letos nejspíš budou tři generace kůrovce v celé ČR.

"Průběh a intenzita rojení kůrovců jsou značně závislé na průběhu počasí. Vyhovuje jim teplo a sucho, jenž také oslabuje stromy, které jsou pak k napadení škůdci méně odolné. První rojení kůrovců bylo letos v podobném období jako v předešlých letech, tedy zhruba v polovině dubna," uvedl Zahradník. Vysoké jarní teploty pak ale vývoj kůrovce urychlily. Druhé rojení bylo na přelomu května a června, a to bez ohledu na nadmořskou výšku. Lesníkům se tak podle Zahradníka zkrátila doba, ve které mohou napadené dřevo asanovat.

První rojení podle výstupů z KŮROVCOVÉHO INFA započalo obecně až v 16. týdnu (16.–22. 4.) a kulminovalo v 17. a 18. týdnu (23. 4. – 6. 5.), a to bez ohledu na nadmořskou výšku, pouze ve vyšších nadmořských výškách bylo méně intenzivní. Ke zbrzdění začátku rojení přispěl chladný 14. týden (2.–8. 4.). Druhé rojení kulminovalo ve 22. týdnu (28. 5. – 3. 6.), a to opět bez ohledu na nadmořskou výšku. Pouze v nadmořské výšce do 200 m proběhla kulminace o týden dříve. Ve 25. týdnu (18.–24. 6.) došlo k silnému sesterskému přerojování.

Jak velké je v současnosti podle vašich zkušeností riziko vzniku lesních požárů?

 
 

"Výrazně se zřejmě projevily i vlivy sesterského rojení brouků, a to po prvním i druhém rojení, samičky nalétávají na další strom a již bez páření kladou další vajíčka," uvedl Zahradník. Šíření brouka je tak podle něj skoro exponenciální, každá samička je schopná naklást v jedné generaci i 50 dalších brouků. "Dříve bylo obvyklé, že v nižších a středních polohách se objevily ročně dvě generace a v horských oblastech jedna generace lýkožrouta smrkového. V posledních letech je však časté, že se ještě v září objevilo zakládání další generace, která se však dovyvinula až začátkem následující sezóny. Urychlení vývoje v letošním roce dává reálný předpoklad dokončení třetí generace již v letošním roce, a to zřejmě i v horských oblastech. Podle dosavadních znalostí o lýkožroutovi smrkovém by však letos nemělo dojít k vyrojení čtvrté generace," dodal Zahradník.

Již ve 13. týdnu (23. 3. – 1. 4.) byla průměrná výše odchytů relativně vysoká. V nižších a středních polohách se pohybovala většinou v rozpětí 2–5 tis. jedinců na odchytové místo. V 16.–21. týdnu (16. 4. – 27. 5.) se výše odchytů výrazně lišila v jednotlivých nadmořských výškách – v nižších nadmořských výškách se pohybovala většinou v rozmezí 1–2 tis. jedinců, ve vyšších polohách to bylo obvykle několik set jedinců, přičemž výše odchytu postupně klesala. K výraznému nárůstu průměrných odchytů došlo pak ve 22. týdnu (28. 5. – 3. 6.), a to překvapivě zejména ve vyšších polohách (rozpětí 1–2,5 tis. jedinců). Následoval pokles průměrných odchytů, které dosahovaly maximálně jednoho tisíce zachycených jedinců. Se stoupající nadmořskou výškou opět průměrné odchyty klesaly. Ve 25. týdnu (18.–24. 6) výrazně stoupl průměrný odchyt v nadmořské výšce do 200 m. V ostatních nadmořských výškách lze vypozorovat setrvalý stav s předchozími týdny.

Nejpostiženějšími oblastmi jsou podle projektu KŮROVCOVÉ INFO severovýchodní Morava a Slezsko, dále území od Znojma po Domažlice.

Ministerstvo zemědělství dříve uvedlo, že by chtělo na příští rok zvýšit rozpočet na boj proti kůrovci o půl miliardy korun. "V rámci řešení kůrovcové kalamity je připravena podpora asanace vytěženého dříví odkorněním, ošetřením postřikem nebo insekticidními sítěmi s cílem zabránit dalšímu šíření kůrovce. Vyšší podpora by pak měla být vyplácena při skladování asanovaného dříví mimo les. Pro urychlení obnovy napadených mladých porostů - lýkožrouty nebo václavkou smrkovou - bude podpora poskytována na odstranění porostů s ponecháním rozštěpkované dřevní hmoty na ploše," sdělilo ČTK ministerstvo.

Jsou také připravovaná opatření pro snazší obnovu kalamitních holin takzvanými přípravnými dřevinami. Počítá se také s navýšením podpory na obnovu melioračních a zpevňujících dřevin.

KŮROVCOVÉ INFO

Projekt odborného lesnického časopisu Lesnické práce a Lesní ochranné služby VÚLHM, v. v. i. je zaměřen na monitoring a on-line sdílení informací o průběhu rojení kůrovců v různých nadmořských výškách v různých lokalitách a přináší provozním lesníkům přehled o aktuálním stavu rojení v rámci ČR.
Znalost vývoje kůrovců v reálném čase je důležitou informací pro stanovení počtu obranných opatření. Data zároveň slouží pro další zkoumání chování sledovaných druhů lýkožroutů.

Dobrovolní respondenti v pravidelných intervalech 7-10 dnů zadávají do on-line aplikace výši odchytů jednotlivých druhů kůrovců v lapačích. Výstupem projektu je mapa s přiřazením jednotlivých ploch k okresům a s informací o aktuální výši odchytu v konkrétní nadmořské výšce. Do projektu KŮROVCOVÉ INFO je v letošním roce zapojeno 175 respondentů. V projektu KŮROVCOVÉ INFO jsou v letošním roce k dispozici údaje z 384 odchytových míst z většiny okresů České republiky (z 68 okresů a hlavního města Prahy).

www.kurovcoveinfo.cz

Podle ČTK a TZ KI, red.

Pozn. red.: Více informací najdete v srpnovém čísle Lesnické práce.