Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
--------------------
Smrkové lesy na jižní Moravě jsou ohrožené kůrovcem. Stromy jsou totiž po loňském suchém a horkém létě oslabené. Nedokážou produkovat dostatek pryskyřice, která pomáhá v obraně proti škůdci. Třeba na Blanensku se teď lesníci snaží odvrátit kalamitu.

Petra ZAVŘELOVÁ, lesní správkyně, Lesní správa Černá hora
--------------------
Toto je dříví, které bylo napadeno kůrovcem. Nyní je vytěženo, připraveno k odvozu. Můžeme na něm vidět stopy po chodbách, které kůrovec vyhlodá.

Jakub VÁCHA, redaktor
--------------------
Podobně pozoruje lesní správkyně Petra Zavřelová čím dál tím větší množství stromů v lesích kolem Černé hory. Kůrovci se tu daří a na kondici lesa je to znát. Ročně tu ze 17 tisíc hektarů lesa vytěží 130 tisíc kubíků dříví. Letos jsou dřevorubci zhruba v polovině. Z tohoto množství je už 14 % poškozených kůrovcem.

Petra ZAVŘELOVÁ, lesní správkyně, Lesní správa Černá hora
--------------------
Zhoršení způsobuje celkem jednoznačně počasí. Poslední měsíc docela prší tak by se to zhoršovat už nemělo.

Jakub VÁCHA, redaktor
--------------------
Lesníkům se ale staví do cesty další problém. Líhnoucí se nová generace škůdce. V průběhu července se lýkožrout rojí a napadá další stromy. Proto jen na Blanensku správci lesů instalovali 300 lapačů. To je jeden z mála způsobů, jak škůdce zastavit.

Petra ZAVŘELOVÁ, lesní správkyně, Lesní správa Černá hora
--------------------
Oni jsou potvůrky, oni prožírají někdy ty sítka, to se musí kontrolovat, jestli jsou, jestli jsou v pořádku. A když jsou funkční ta sítka, tak neuteče.

Jakub VÁCHA, redaktor
--------------------
Kůrovci v jeho šíření často pomáhají i sami lidé. Hlavně majitelé menších pozemků se o stromy nestarají tak, jak by měli. Od nich brouk přelétá k lepším hospodářům a i tam potom způsobuje škody.

Pavel KONEČNÝ, vedoucí odboru životního prostředí, Městský úřad Blansko
--------------------
By to měl okamžitě skácet a buď odkornit anebo zpracovat bez toho, aby to tam dlouho leželo. Kdyby to neprovedl, tak už dávám pokuty, které jsou, nebo je možnost dávat až do 100 tisíc korun.

Jakub VÁCHA, redaktor
--------------------
V Česku se kůrovec nejvíc zabydlel hlavně na Šumavě nebo v lesích střední a severní Moravy. V Jihomoravském kraji se škůdce nejčastěji projevuje na Znojemsku nebo právě v okolí Blanska. Poškozené dřevo z těchto oblastí je méně kvalitní a lesníci za něj mají míň peněz. Jakub Vácha, Česká televize.