Rada Karlovarského kraje schválila zveřejnění programu pro poskytování dotací na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a jejich ochranu proti zvěři oplocenkami. Vlastníci lesů budou moci žádat o příspěvky od 1. do 10. července tohoto roku.

Dotační titul byl zřízen za účelem naplnění závazku Evropské komise, podle něhož nemůže být totožný předmět dotace na stejném území podporován dvěma poskytovateli. Od července minulého roku totiž příspěvky na hospodaření v lesích, které dříve rozdělovaly kraje, přešly pod Ministerstvo zemědělství ČR. To ale zároveň vyzvalo kraje, aby vytvořily nové dotační programy.

„Z rozpočtu Karlovarského kraje bylo pro tento dotační titul vyčleněno 7 milionů korun. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele činí 1 milion korun. Důvodem podpory je zachování a obnova lesního ekosystému a biodiverzity lesních porostů na území našeho regionu," upřesnil radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec.

Pro opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem je dotace stanovena na 5 korun za jeden kus sazenice základní dřeviny a 9 korun za jeden kus sazenice meliorační a zpevňující dřeviny. Žadatelé, kteří budou chtít chránit les proti zvěři, získají příspěvek 70 tisíc korun za 1 kilometr nově zřízené oplocenky.

Podrobná pravidla dotačního programu, včetně kontaktů na zaměstnance, kteří poskytují bližší informace, jsou od 1. dubna uveřejněny na internetových stránkách Karlovarského kraje.