Index cen lesnictví - meziroční index
Měřicí jednotka: %
nevlastníci
Od roku 2012 - váhové schéma 2010; 2011 - váhové schéma 2005
Území: Česká republika
 Rok 2016
stejné období předchozího roku = 100průměr od počátku roku
1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q
Úhrnem jehličnaté a listnaté 89,1 . . . 89,1 . . .
Celkem jehličnaté 88,5 . . . 88,5 . . .
Výřezy II.třídy jakosti smrk 90,7 . . . 90,7 . . .
borovice 98,0 . . . 98,0 . . .
modřín 101,7 . . . 101,7 . . .
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 88,6 . . . 88,6 . . .
borovice 91,4 . . . 91,4 . . .
modřín 95,2 . . . 95,2 . . .
Výřezy III.třídy C jakosti smrk 87,7 . . . 87,7 . . .
borovice 89,7 . . . 89,7 . . .
modřín 102,8 . . . 102,8 . . .
Výřezy III.třídy D jakosti smrk 86,3 . . . 86,3 . . .
borovice 90,6 . . . 90,6 . . .
modřín 95,5 . . . 95,5 . . .
Dříví IV.třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny 93,1 . . . 93,1 . . .
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 85,8 . . . 85,8 . . .
borovice 85,6 . . . 85,6 . . .
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 97,1 . . . 97,1 . . .
Celkem listnaté 95,7 . . . 95,7 . . .
Výřezy I.třídy jakosti dub . . . . . . . .
Výřezy II.třídy jakosti dub 96,0 . . . 96,0 . . .
buk 101,7 . . . 101,7 . . .
Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 107,6 . . . 107,6 . . .
buk 96,4 . . . 96,4 . . .
Výřezy III. C třídy jakosti dub 99,9 . . . 99,9 . . .
buk 99,0 . . . 99,0 . . .
Výřezy III. D třídy jakosti dub 109,5 . . . 109,5 . . .
buk 98,8 . . . 98,8 . . .
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 97,0 . . . 97,0 . . .
buk 88,4 . . . 88,4 . . .
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 97,0 . . . 97,0 . . .
Kód: CEN12A/12
 
Značky použité v tabulkách
  • - ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
  • . tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
  • x ležatý křížek (malé písmeno x) na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
  • 0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky
  • i. d. individuální (důvěrný) údaj
  • i.d.s údaj, který znemožňuje odvodit důvěrný údaj