Ekologové z Hnutí Duha chtějí hlavně změnu druhové skladby lesů a jiný obchodní model ve státních lesích. Podle ministra zemědělství v demisi Jiřího Milka změní skladbu lesa chystaná vyhláška, ekologové z Hnutí Duha ale tvrdí, že ta podíl melioračních a zpevňujících dřevin vůbec nemění. Podle zástupců Czech Forest think-tank by přijetí všech změn, které byly v dokumentu navrženy, znamenalo destabilizaci sektoru a neopodstatněný zásah do vlastnických práv vlastníků lesa.

Jeden z představitelů Platformy pro krajinu, mezinárodně uznávaný ekolog Josef Fanta, označil dnes situaci v českých lesích za kritickou. Podoba chystané vyhlášky je podle něj "naprostým selháním ministerstva zemědělství". Naopak ministr Milek k požadavkům ekologů uvedl, že struktura vysazovaného lesa se už mění a chystaná nová vyhláška to ještě posílí. Podle Milka zásadně ovlivní skladbu lesa, zejména v nižších polohách. Smrky se tam podle ministra budou moci sázet už jen výjimečně, a to na vhodných vlhkých místech. „Určitě v rámci procent to bude do 20 až 30 procent maximálně," řekl ČTK Milek.

Podle experta na lesy z Hnutí Duha Jaromíra Bláhy to tak není, povinný podíl melioračních a zpevňujících dřevin vyhláška vůbec nemění, pohybuje se mezi pěti až třiceti procenty v závislosti na typu lesa. Na většině území proto lesníci mohou stále sázet smrky, a to i na zcela nevhodných stanovištích. Za další současné problémy označil Bláha přemnožení spárkaté zvěře, která zničí nebo vážně poškodí v průměru 64 procent vysazených melioračních a zpevňujících dřevin, tedy listnáčů a jedlí. 

Podle Czech Forest think-tank probíhá změna hospodaření v lesích již 25 let. „Za posledních deset let došlo k poklesu celkového zastoupení jehličnatých dřevin o 2,8 procenta, v kraji Moravskoslezském dokonce o 6,4 procenta a Olomouckém o 4,6 procenta. Podíl listnatých dřevin na obnově dosahuje 61,2 procenta, v nadmořských výškách do 400 m je podíl listnáčů dokonce 80 procent. Je nutné si uvědomit, že ročně mohou lesníci změnit druhovou skladbu zhruba procenta českých lesů," uvedl Miloš Kučera z think-tanku.

Reakce členů CZECH FOREST think tank na „Balíček opatření" Hnutí Duha zde.

Ekologové z Hnutí Duha navrhují také přechod státních lesů na certifikaci systémem FSC, úpravu finanční podpory a zejména jiný přístup státu k lesům, který by se měl projevit hlavně ve změně zadávání zakázek státním podnikem Lesy ČR. Současný postup vycházející z tzv. dřevěné knihy totiž podle zástupců Hnutí Duha zvýhodňuje velké firmy, které dřevo vytěží, odvezou, prodají a postarají se i o pěstební práce. Tyto „megatendry" lesům podle nich škodí, znemožňují totiž kontrolu, vytlačují z lesů kvalifikované české pracovníky a menší firmy a nejsou dostatečně pružné v době kalamit.

Je na čase, aby si politické vedení uvědomilo, že les tu není jen na dřevo," řekl Fanta. Hospodaření v lesích je podle něj zásadní i pro zadržování vody v krajině nebo zaměstnanost na venkově. To, že se Lesy ČR v souladu s dřevěnou knihou prakticky vzdaly výkonu hospodaření, je podle něj v evropských zemích v mírném pásu ojedinělé. „Zkušenosti ukázaly, že takto se v lesích střední Evropy hospodařit nedá," řekl.

Z Tiskové zprávy Hnutí Duha

Při happeningu před Úřadem vlády ČR dnes zástupci Hnutí DUHA předali Úřadu komplexní balíček propracovaných návrhů, které řeší příčiny plošného hynutí českých lesů a vedou k jejich celkovému ozdravění. Balíček bude předán premiérovi a příslušným ministrům. Na následné tiskové konferenci ekologická organizace představila tato řešení podrobněji. 

Komplexní návrh balíčku opatření pro zdravé lesy k naleznutí zde.

Podle desítek lesníků a biologů, kteří spolu s Hnutím DUHA tyto návrhy po několik měsíců připravovali, je nezbytné změnit přístup k lesům tak, aby zahrnoval především environmentální a sociální funkce, nejen produkci dřeva pro rychlý zisk. Cílem je co nejrychleji přeměnit monokultury smrků a borovic na mnohem odolnější - druhově i věkově pestré lesy. Hospodaření v nich musí být šetrné a musejí zahrnovat i místa pro divokou přírodu.

Proto je nutné:
• změnit pravidla pro lesnické hospodaření - zákony a vyhlášky tak, aby podporovaly pestré lesy bez holosečí a nadbytečného množství zvěře, která spásá mladé listnáče, i zákonné zadání pro s.p. Lesy ČR,
• změnit nastavení dotací, aby podporovaly biologickou rozmanitost lesů a tím jejich stabilitu namísto stavebních investic,
• rozšířit v lesích vlastněných státem pravidla šetrného hospodaření podle certifikace FSC, která zabezpečuje udržitelné, šetrné hospodaření i místní zaměstnanost,
• změnit zadání pro státní podnik Lesy ČR tak, aby hospodařil ve veřejném zájmu s prioritou mimoprodukčních funkcí, a změnit současný způsob zadávání zakázek pro obří těžařské firmy, který poškozuje lesy, má negativní sociální dopady a je nepružný.

Celá tisková zpráva Hnutí Duha zde.

Podle ČTK a TZ Hnutí Duha, red. (13. 6. 2018)

zdroj : http://www.silvarium.cz/lesnictvi/hnuti-duha-predalo-vlade-komplexni-balicek-opatreni-pro-zdrave-lesy