Hořice (Jičínsko) 27. července (ČTK) - Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila dvěma pražským firmám za nezákonné kácení lesa na Jičínsku pokuty 200.000 korun a 100.000 korun. Firmy se proti pokutám odvolaly, ale ministerstvo životního prostředí jejich odvolání zamítlo a rozhodnutí ČIŽP potvrdilo. ČTK to dnes sdělila ČIŽP.

Pokutu 200.000 korun dostala společnost PECKA, která při budování lesních cest vytěžila v okolí městyse Pecka plochu 7,03 hektaru. Úřady jí přitom povolily vykácet jen plochu 3,25 hektaru. "Těžba nad rámec povolení způsobila, že okolní lesní porosty jsou ohroženy větrem, zvýšilo se riziko vodní eroze lesní půdy a celkově se oslabila stabilita lesních porostů," uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové Lukáš Trávníček.

Druhou pokutu ve výši 100.000 korun inspekce udělila společnosti Vivid Agro, která koncem roku 2015 koupila les u obce Bezník na Hořicku a bezprostředně po koupi zahájila těžbu dříví. "Na ploše 0,12 hektaru bylo bez náležitého souhlasu odborného lesního hospodáře i bez vyrozumění orgánu státní správy lesů vytěženo dříví o celkovém objemu 41 metrů krychlových," uvedl Trávníček. Nepovolená mýtní úmyslná těžba byla podle něj v rozporu se zákonem provedena v porostu mladším než 80 let.

Další těžbě u Bezníku podle inspekce zabránila policie. Firma se hájila tím, že šlo o nahodilou těžbu po napadení lesa kůrovcem. Podle vyjádření odborného lesního hospodáře, který porost viděl před zahájením těžby, nemohlo jít o nahodilou, ale o úmyslnou těžbu, uvedla inspekce.