Bobr evropský je sice zvláště chráněným živočichem, ale v mnoha regionech také velmi nepříjemným sousedem, který dokáže škodit. Své o tom ví i lidé na Uherskohradišťsku.
„Dvěma žadatelům z Uherskohradišťska bude kvůli bobrem způsobeným škodám vyplacena Zlínským krajem náhrada. V prvním případě obdrží žadatel, fyzická osoba, náhradu 15 225 korun za škodu způsobenou na porostu rychle rostoucí dřeviny japonského topolu určené k výrobě biomasy, v druhém případě se žadatel, lesní družstvo, dočká odškodění 62 701 korun za škodu na lesním porostu. Tyto peníze byly do rozpočtu Zlínského kraje poukázány ze státního rozpočtu a rozpočtovým opatřením, které na svém jednání schválili krajští radní, se nyní dostanou ke konečným příjemcům," popsala mechanismus náhrady škod a příčiny jejich vzniku mluvčí Zlínského kraje Renata Janečková.

Peníze jdou od státu

„Náhrady za škody způsobené ve Zlínském kraji vybranými zvláště chráněnými živočichy se proplácejí na základě zákona č. 115/2000. Zdrojem financí je státní rozpočet a náhrada se poškozeným zasílá prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje," vysvětlil náměstek hejtmana Zlínského kraje Ivan Mařák (KSČM), zodpovědný za životní prostředí.
Žadatel o náhradu škody musí svoji žádost podat na krajský úřad nejpozději do deseti dnů od zjištění vzniklé škody a současně dodat i stanovisko odboru životního prostředí příslušného úřadu obce s rozšířenou působností a expertního orgánu, kterým je Agentura ochrany přírody a krajiny.
Kraj náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy proplácí již několik let. Většinou se jedná o škody způsobené vlkem na ovcích a bobrem na ovocných stromech, okrasných dřevinách a lesním porostu. Dříve se proplácely rovněž škody způsobené kormoránem na rybách. Ten však již od roku 2013 není zařazen mezi vybrané zvláště chráněné živočichy. Například v loňském roce bylo poškozeným proplaceno celkem 111 226 korun.