Lenka BLAŽEJOVÁ, moderátorka
--------------------
Česká inspekce životního prostředí potrestala pokutou čtyři sta tisíc korun majitele lesních pozemků na Frýdeckomístecku. Soukromá společnost podle kontrolorů porušila lesní zákon. Její pracovníci nedodrželi lhůty pro zalesnění několika lokalit v obci Krásná. A zanedbali opatření proti kůrovci. Tvrdí mluvčí České inspekce životního prostředí Jana Jandová.

Jana JANDOVÁ, mluvčí České inspekce životního prostředí
--------------------
Ochrana lesa před šířením škůdce nebyla dostatečná, kůrovec tak dokončil svůj vývoj na dalších stromech. V této souvislosti vlastníky lesů vyzýváme, aby po celý rok důsledně a hlavně včas vyhledávali a také zpracovávali kůrovcové stromy.