Zbourat bobří hráz, tedy pokud ohrožuje bezpečnost nebo majetek, teď lze na většině území Plzeňského kraje snadno a rychle, bez dosavadních administrativních průtahů.

Hejtmanství přijalo "opatření obecné povahy", které likvidaci problematických bobřích staveb při dodržení stanovených podmínek plošně umožňuje, platit bude až konce roku 2023. "Nahrazuje individuální výjimky, které jsme dříve vydávali pro jednotlivé konkrétní případy," řekl Právu Jan Kroupar, vedoucí krajského oddělení ochrany přírody.
Nyní stačí zaslat příslušné oznámení. Hráze ovšem mohou likvidovat jen správci toků, komunikací, případně vodárenské nebo kanalizační infrastruktury. "A to pouze tehdy, pokud je ohrožena bezpečnost, může dojít k závažnému poškození majetku, případně je významným způsobem omezeno hospodářské využití okolních pozemků. Třeba když voda zadržená hrází zaplaví mostek nebo kvůli ní nefunguje odtok z obecní čističky," vysvětlil Kroupar.
Na bobří hráze se nesmí sahat v době, kdy se zvíře rozmnožuje - mezi počátkem května a polovinou července. A v chráněných evropsky významných lokalitách, jako je příhraniční pás Českého lesa, jsou zásahy omezené na skutečně nejkritičtější případy. "Kdyby hrozila závažná škoda, třeba zničení hráze rybníka. To, že někomu zadržená voda zaplaví louku, není ten případ," upozornil Kroupar. Kolem Otavy, kde je bobr kvůli ochraně jihočeských rybníků brán téměř jako škodná, je povoleno ničení doupat a v honitbách jej mohou myslivci i střílet. Také na tuto zónu se ale vztahuje doba hájení. Mimo uvedenou lokalitu je odstřel bobra stále možný jen výjimečně.
Zatímco na likvidaci hrází hejtmanství loni vydalo desítky výjimek, případů povoleného odstřelu je málo. Naposledy byl bobr odloven minulý týden v Honezovicích. Opatření vydané krajským úřadem uvítalo například Povodí Vltavy. "Určitě je to krok vpřed," sdělil Miloň Kučera, ředitel plzeňské správy zmíněné organizace. "Můžeme zasahovat operativně, předtím jsme museli žádat o výjimky a to trvalo delší dobu," připomněl Kučera a doplnil.
Co na to ochránci přírody? "Pokud je ohrožena bezpečnost nebo majetek, dobře, ale mám trochu obavy, aby přijaté opatření nevedlo k anarchii," podotkl Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů. "Nemyslím si, že by to zdejší populaci bobra evropského poškodilo. Když jim zboříte hráz, postaví si jinou nebo se přesunou. Dnes ale už nemají moc kam, všechna vhodná teritoria si již obsadili," konstatoval.